Poikkeamispäätös/Suunnittelutarveratkaisu

Lupahakemuksen liitteet

  1. Asemapiirros

Asemapiirroksia laativat mm. rakennusmestarit, arkkitehdit ja insinöörit. He voivat myös yleensä auttaa hakemuslomakkeiden täyttämisessä. Kunnan mittauspalveluista on tilattavissa pohjakarttaa kartoitetuilta alueilta ja korkeuskäyräaineistoa koko kunnan alueelta asemapiirrosta varten.

Asemapiirroksen tulee olla pätevän suunnittelijan laatima. Piirroksen allekirjoittaja vastaa siitä, että piirros / asiakirjat ovat oikeellisia ja asianmukaisia ja että ne eivät sisällä virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Viranomaisia ja naapureita ei saa johtaa harhaan.

  1. Selvitys naapureiden kuulemisesta

Naapureille on ilmoitettava suunnitellusta rakennushankkeesta. Heille on toimitettava kopio hakemuslomakkeesta sekä asemapiirroksesta ja varattava vähintään 7 päivää muistutuksen tekemiseen.

  1. Muut liiteasiakirjat

• Rakennusvalvonta liittää tarvittaessa hakemukseen lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteri kartan, kiinteistörekisteriotteen ja peruskarttaotteen veloituksetta. Hakijan ei tarvitse liittää näitä asiakirjoja hakemukseen.

• asemakaava-alueilla ote asemakaavakartasta ja –määräyksistä, joka lisätään rakennusvalvonnassa.

• Mikäli omistajana on kuolinpesä / perikunta, on hakemukseen liitettävä virkatodistus (sukuselvitys). Hakemuksen allekirjoittavat kaikki osakkaat/jäsenet tai yksi osakkaista/jäsenistä voidaan valtuuttaa, jolloin valtakirja on oheistettava.

• Mikäli omistajana on yritys, yhteenliittymä, yhdistys ym., on hakemukseen liitettävä ote kaupparekisteristä / yhdistysrekisteristä, josta käy ilmi kenellä on nimenkirjoitusoikeus.

• Jos rakennuspaikka muodostuu määräalasta, liitteeksi jäljennös kauppakirjasta.

• Jos rakennuspaikka on vuokrattu, liitteeksi jäljennös vuokrasopimuksesta.

Päätös ei vielä oikeuta rakentamiseen, vaan varsinaista rakennuslupaa on haettava päätöksen voimassaoloaikana. Poikkeamispäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta. Tämän ajan kuluessa on haettava rakennuslupaa.

Poikkeamista/suunnittelutarveratkaisua koskevaan päätökseen ei voi hakea jatkoa voimassaoloaikaan, toisin kuin rakennuslupaan.