Kaavoituksen kulku

Kaavoituksella luodaan edellytyksiä kunnan kehittymiselle ja hyvän elinympäristön rakentumiselle määrittelemällä maa-alueiden käyttötarkoitus yleiskaavoissa ja asemakaavoissa.

Kaavoitusprosessi kertoo miten kaavoitukseen voi vaikuttaa, mitkä ovat kaavan hyväksymisprosessin vaiheet ja miten sitä ohjataan viranomaisten toimesta:

Aloitusvaihe

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen
 • Vireilletulosta kuuluttaminen

Osallistuminen aloitusvaiheessa: kaavan laatimisesta tai muuttamisesta voi tehdä aloitteen kunnanhallitukselle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista voi antaa palautteen kaavan laatijalle.

Valmisteluvaihe

 • Selvitysten laatiminen
 • Kaavaluonnoksen / -luonnosten laatiminen
 • Maankäyttöjaoston käsittely
 • Kaavaluonnos / -luonnokset nähtävillä

Osallistuminen valmisteluvaiheessa: kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen.

Ehdotusvaihe

 • Kaavaehdotuksen laatiminen
 • Maankäyttöjaoston ja kunnanhallituksen käsittely
 • Kaavaehdotus virallisesti nähtävillä

Osallistuminen ehdotusvaiheessa: kaavaehdotuksesta voi jättää muistutuksen kunnanhallitukselle.

Hyväksymisvaihe

 • Kunnanhallituksen käsittely
 • Valtuusto tai kunnanhallitus (ei merkittävät asemakaavat) hyväksyy kaavan

Osallistuminen hyväksymisvaiheessa: kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen (vaikutuksiltaan vähäisissä asemakaavamuutoksissa valitusoikeus on rajoitettu).

Toimi näin

Kaavoihin ja kaavoitukseen liittyvää tietoa on monipuolisesti saatavilla sipoo.fi -verkkopalvelussa.

Yksityinen kiinteistönomistaja voi jättää kaavoitusaloitteen, jossa hän hakee asemakaavaa/asemakaavamuutosta omistamalleen alueelle.

Lue lisää: "Ohje yksityisen asemakaavan/asemakaavamuutoksen laatimiseen"

Tausta ja lainsäädäntö