Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen

Kunta pyrkii ensisijaisesti hankkimaan omistukseensa maata vapaaehtoisin kaupoin. Maata hankitaan yleiskaavan mukaisilta asemakaavoitettavilta alueilta, mutta tarpeen mukaan myös muilta kunnan kannalta merkittäviltä alueilta.

Kunta voi myös tarvittaessa käyttää etuosto-oikeutta maanhankintaan. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa kahden osapuolen vastikkeellisessa kaupassa kohteena oleva kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta hinnasta. Etuostossa kunta asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja.

Kunnan tulee ilmoittaa myyjälle, ostajalle ja kirjaamisviranomaiselle etuosto-oikeuden käyttämisestä kolmen kuukauden kuluessa kaupasta. Kunta voi ilmoittaa etukäteen kirjallisesta pyynnöstä, ettei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. Muussa tapauksessa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ei ilmoiteta. Ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä sitoo kuntaa kahden vuoden ajan.

Toimi näin

Kopio kauppakirjasta tai sen luonnoksesta lähetetään kuntaan ja pyydetään päätös kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä. Etuosto-oikeusasioita hoitavat mittaus- ja kiinteistöpalvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta voi käyttää etuosto-oikeutta, jos

  • kohteen pinta-ala on yli 5 000 m²,
  • kaupan osapuolena ei ole valtio tai sen laitos,
  • kyseessä ei ole sukulaisluovutus,
  • kyseessä ei ole pakkohuutokauppa tai
  • kohde sijaitsee yhdyskuntarakentamiseen, virkistys- ja suojelutarkoitukseen osoitetulla alueella.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Todistus siitä, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan, on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö