Esi- ja alkuopetuksen kehittämissuunnitelma 2021

Esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella luodut vähimmäistavoitteet.