Asiakirjajulkisuuskuvaus / Palvelualueiden tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää loogista tai fyysistä kokonaisuutta, jota käsitellään järjestelmien avulla tai manuaalisesti.