Vierasperäiset eläin- ja kasvilajit

Vieraslajit ovat ihmisten mukana levinneitä lajeja jotka eivät kuulu Suomen luontoon. Tietyt lajit aiheuttavat suurta vahinkoa alkuperäisille lajeille, ekosysteemille, maa- ja metsätaloudelle tai saattavat olla haitallisia ihmisen ja eläinten terveydelle. Vierasperäisten kasvi- ja eläinlajien levittäminen luontoon on kiellettyä Luonnonsuojelulain nojalla, jos on olemassa vaara että lajeista muodostuu pysyvä kanta.

Mitä tarkoitetaan vieraslajilla?

Ihmisen mukana uusille alueille levinneitä lajeja kutsutaan vieraslajeiksi. Lajien levittäminen voi tapahtua tahallisesti, mutta myös tahattomasti. Yleensä vieraslajit eivät selviydy uudessa elinympäristössään, mutta joskus vieraslajit kuitenkin menestyvät ja muodostavat lisääntyvän kannan. Tietyissä tapauksissa vieraslaji voi menestyä erityisen hyvin ja siitä voi muodostua uhka sen aiheuttaessa vahinkoa esimerkiksi alueen alkuperäisille lajeille, ekosysteemeille, maa- ja metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa taloudellista haittaa esimerkiksi heikentämällä ihmisten, eläinten tai kasvien terveyttä tai alentamalla kiinteistöjen arvoa.

Vieraslajeja ei saa levittää!

Muutamia erityisen haitallisia vieraslajeja ovat:

  • jättiputket
  • jättipalsami
  • kurtturuusu
  • rapurutto
  • espanjansiruetana
  • minkki

Toimi näin

Mikäli törmäät vieraslajiin tai sen esiintymään, ilmoitathan havaintosi Vieraslajiportaalin kautta (linkki sivun laidassa).

Tausta ja lainsäädäntö


Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151709