Tuloselvityksen toimittaminen

Tuloselvitys ja maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Tulotiedot on toimitettava viimeistään saman kuukauden aikana kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Tee tuloselvitys eDaisy:ssä.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta korkein maksu. Asiakasmaksu tarkistetaan kerran vuodessa ennen uuden toimintakauden alkua, elokuussa.

Jos perheen tulotiedot tai muut olosuhteet muuttuvat, voidaan maksupäätös muuttaa aikaisintaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot tai muu riittävä selvitys on toimitettu.

Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

 

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  • Palkansaajat: viimeisin palkkalaskelma, josta ilmenee kertymä sekä luontaisedut.
  • Opiskelijat: kopio opintotukipäätöksestä, josta ilmenee opintotuen määrä. 
  • Yksinhuoltajat: kopio elatusmaksupäätöksestä.
  • Sosiaalietuudet: kopiot päätöksestä ja maksusta (esim. sairaus, äitiys- ja vanhempainraha- tai työttömyyspäivärahat, kuntoutusraha, kuntoutustuki, eläkkeet).
  • Pääomatulot: kopio tulotositteista (esim. vuokratulot, osinkotulot).
  • Yrittäjät:
    • Kopio viimeksi valmistuneen verotuksen verotuspäätöksestä
    • Kopio viimeksi valmistuneesta tuloslaskelmasta ja taseesta (ei osakeyhtiö)

 

Ilmoita tulotietojen muutokset

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa sähköisesti liitteineen, jos perheen tulot olennaisesti (yli 10%) muuttuvat, työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Asiakasmaksun tarkistamista varten toimitetaan aina uusi tulonselvityslomake liitteineen.

Yhteishuoltajuuden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Digi- ja väestötietoviraston mukainen asuinpaikka.

Viimeksi muokattu 30.03.2022