Pilvijärven järjestyssäännöt

Tällä ulkoilualueella, joka on tarkoitettu pääosin sipoolaisille, on soveltuvin kohdin seuraavat määräykset huomioitava:

 1. Uimapaikka pidetään avoinna klo 8.00 – 22.00, elokuussa klo 8.00 – 21.00. Oleskeleminen öisin uimapaikalla on kiellettyä.
 2. Liikennemerkkejä tulee noudattaa. Ajoneuvot, myös pol­kupyörät, paikoitetaan niille varatuille alueille.
 3. Telttailu on alueella kielletty.
 4. Uimapukua on käytettävä.
 5. Koiria tai muita eläimiä ei saa tuoda uimarannalle.
 6. Onkimista lukuun ottamatta kalastaminen ja metsästämi­nen alueella on kiellettyä.
 7. Vaatteiden ja autojen peseminen sekä yleensä pesuainei­den käyttäminen on kiellettyä.
 8. Tulenteko on kielletty. Grillaus on sallittu sitä var­ten varatulla paikalla. Tupakointi uimaranta-alueilla on kielletty toukokuun alusta syyskuun loppuun.
 9. Kauppa ja mainostaminen sekä julisteiden jakaminen il­man lupaa on kiellettyä.
 10. Alkoholin nauttiminen ja päihtyneenä esiintyminen alue­ella on kiellettyä.
 11. Ulkoilualueella on noudatettava siisteyttä, järjestystä ja hyviä tapoja. Jätteet on toimitettava näille vara­tuille paikoille.
 12. Kunta ei vastaa kadonneesta omaisuudesta. Löytötavarat on jätettävä alueen valvojalle.
 13. Lukuun ottamatta varsinaista uimarantaa on ympärillä oleva metsäalue noin 150 metriä järven rantaviivasta luonnonsuojelualuetta.
 14. Ulkoilualueen henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Joka kieltäytyy tottelemas­ta määräyksiä tai muuten esiintyy häiritsevästi tai sopi­mattomasti, toimitetaan pois alueelta.

Lisätietoja antaa alueen valvoja tai Liikuntapalvelut, puh. 09 23531.