Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys

Sipoon kunta valmistelee parhaillaan sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitystä, jonka laatimisesta kunnanvaltuusto on päättänyt aiemmin. Selvityksessä käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Tavoitteena on luoda tiekartta, joka ohjaa jatkossa palveluiden ja palveluverkon kehittämistä. Palveluverkkoselvityksen olisi tarkoitus valmistua kesäkuussa 2023.

Tämä sivu päivittyy myöhemmin valmiilla palveluverkkoselvityksellä liitteineen.

Selvityksessä kuvataan sivistyspalveluiden nykytilanne. Sen pohjalta kutakin palvelualuetta tarkastellaan kolmessa eri aikaperspektiivissä.

1–3 vuoden ajalle määritellään kiireelliset toimet, joiden valmistelu tulee aloittaa mahdollisimman pian. Toisena aikavälinä on vuoteen 2030 mennessä tapahtuvat muutokset ja kehittämistoimet. Kolmannessa aikaperspektiivissä tarkastellaan pidemmän aikavälin kehittämistarpeet, jotka ovat kiinteästi yhteydessä muun muassa uusien asuinalueiden kaavoitukseen.

Liikuntapalvelut valmistelevat parhaillaan erillistä liikuntapaikkaselvitystä, joka tulee sen valmistuttua osaksi palveluverkkoselvitystä. Tekninen valiokunta sai lisäksi viime vuonna valmiiksi Martinkylän koulua (Mårtensby skola) koskevan teknisen selvityksen. Palveluverkkoselvityksen yhteydessä sitä laajennetaan kattamaan myös talon eri käyttömahdollisuuksien tarkastelulla.

Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys

Valmis sivistyspalveluiden palveluverkkoselvitys tallennetaan tänne.

Liikuntapaikkaselvitys

Valmis liikuntapaikkaselvitys tallennetaan tänne.

Selvitys Martinkylän koulun käyttömahdollisuuksista

Martinkylän koulun käyttöselvitys jatkuu kuntalaisten kuulemisella 

Martinkylän koulun tulevaisuuden tarkastelu on edennyt siihen pisteeseen, että on lähdetty kyselemään kuntalaisilta, mihin tila käytännössä soveltuu. Kiinnostaisiko sinua käyttää tilaa johonkin toimintaanne? Onko sinulla tiedossasi perusteita, joiden perusteella tila ei sovellu johonkin toimintaan? Onko mielessäsi tahoja, jotka eivät ole tässä aiheessa vielä tullet kuulluksi?  

Kaikki tieto on meille erittäin tervetullutta tässä vaiheessa selvittelyä. Lähdemme saatujen 10.4. mennessä saatujen tietojen pohjalta jatkamaan selvitystyötä.  

Järjestämme myös tilaisuuden tulla paikan päälle tilaa katsomaan. Keskiviikkona 5.4.2023 klo. 16-18 ja torstaina 6.4.2023 klo. 10-11 teillä on mahdollisuus tulla tutustumaan Martinkylän koulun tilaan. 

Lisätiedot:  

Kulttuurikoordinaattori Elina Halla,  Elina.Halla@sipoo.fi, 050 598 3083 

Kuulemistilaisuudet

  • Keskiviikko 20.9. kello 17–19 Juhlatalo, Vanha vesitorninmäki 1
  • Torstai 21.9. kello 17–19 Söderkullan kirjaston aula, Amiraalintie 2

Molemmissa tilaisuuksissa käydään selvityksen sisältöä ensin läpi, minkä jälkeen kuntalaiset voivat osallistua työpistetyöskentelyyn ja kertoa näkemyksiään. Tämän jälkeen työpistetyöskentely vedetään yhteen ja kommentteja voi vielä tarpeen mukaan tarkentaa.

Tule tutustumaan aiheeseen, keskustelemaan hankeryhmän kanssa sekä antamaan näkemyksesi ja vaikuttamaan sivistyksen palveluverkkoselvitykseen. Lämpimästi tervetuloa!

Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä

Charlotta Engblom, puheenjohtaja

Tuomas Alaterä, varapuheenjohtaja

Monika Hämäläinen​

Caroline Högel​

Jenni Lastuvuori​

Tiina-Maria Levamo​

Rasmus Lindroos​

Satu Pärssinen​

Antti Skogster​

Tom Sundbäck​

Tapio Virtanen​

Lisätietoja 

Sivistysjohtaja Jukka Pietinen, puh. 050 531 1624, jukka.pietinen@sipoo.fi