Sivistysvaliokunnan alaisten palveluiden palveluverkkosuunnitelma

Ehdotus Sipoon sivistyksen palveluverkkoselvitykseksi ja -suunnitelmaksi on valmistunut ja etenee nyt luottamuselinten käsittelyyn.

Sivistysvaliokunta päätti 14.12.2023 § 144 pyytää lausunnot seuraavilta toimielimiltä: suomenkielinen koulutusjaosto, ruotsinkielinen koulutusjaosto, vapaa-ajan jaosto, hyvinvointijaosto, tekninen valiokunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta sekä maankäyttöjaosto ja pyytää lausunnot seuraavilta vaikutustoimielimiltä: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Palveluverkkosuunnitelmaa käsitellään uudestaan sivistysvaliokunnan toukokuun kokouksessa.

Palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Suunnitelmassa tarkastellaan kyseisten toimintojen palveluita, nykyistä palvelutarjontaa ja palveluverkkoa, tulevia tarpeita sekä annetaan suosituksia toteutettavista toimenpiteistä.

Suunnitelmassa kuvataan sivistyspalveluiden nykytilanne. Sen pohjalta kutakin palvelualuetta tarkastellaan kolmessa eri aikaperspektiivissä.

1–3 vuoden ajalle määritellään kiireelliset toimet, joiden valmistelu tulee aloittaa mahdollisimman pian. Toisena aikavälinä on vuoteen 2030 mennessä tapahtuvat muutokset ja kehittämistoimet. Kolmannessa aikaperspektiivissä tarkastellaan pidemmän aikavälin kehittämistarpeet, jotka ovat kiinteästi yhteydessä muun muassa uusien asuinalueiden kaavoitukseen.

Liikuntapalvelut ovat valmistelleet erillisen liikuntapalvelusuunnitelman, joka tulee osaksi palveluverkkosuunnitelmaa. Tekninen valiokunta sai lisäksi viime vuonna valmiiksi Martinkylän koulua (Mårtensby skola) koskevan teknisen selvityksen. Palveluverkkosuunnitelman yhteydessä sitä laajennetaan kattamaan myös talon eri käyttömahdollisuuksien tarkastelulla.

Sivistysvaliokunnan alaisten palveluiden palveluverkkosuunnitelma

Ehdotus palveluverkkoselvitykseksi ja -suunnitelmaksi

Kyseessä on FCG:n (Finnish Consulting Group Oy) kokoama suositus, joka nyt etenee luottamuselinten käsittelyyn. Mitään päätöksiä suunnitelman sisältämistä asioista, suosituksista tai skenaarioista ei ole tehty. Asiakirja merkitään kaikissa sitä käsittelevissä toimielimissä tiedoksi.

FCG:n kokoama raportti on tukimateriaali ja pohja jatkotyöstöä ja tulevaa päätöksentekoa varten. Jos tulevaisuudessa tehdään jotain palveluverkkoon ja palveluiden tuotantoon liittyviä päätöksiä, ne tehdään erikseen kunnan päätöksentekojärjestyksessä niissä toimielimissä, joiden toimivaltaan päätöksen tekeminen kuuluu.

 

Verkkokysely ja aluekartat

Sipoon kunnan sivistyksen palveluverkkosuunnitelma varten pyydettiin kuntalaisten näkemyksiä verkkokyselyllä syksyllä.

Kartat eri alueista

Karttoihin on merkitty nykyiset koulut ja päiväkodit.

Gumbostrand, Västerskog, Box, Salpar ja Miili (pdf)

Pohjois-Paippinen, Etelä-Paippinen ja Linnanpelto (pdf)

Talma ja Martinkylä (pdf)

Nikkilä ja Nikkilän kartano (pdf)

Söderkulla, Hansas ja Miili (pdf)

 

Liikuntapalvelusuunnitelma

Valmis liikuntapalvelusuunnitelma tallennetaan tänne.

Asukaskysely ja koululaiskysely Sipoon liikuntapaikoista toteutettiin syyskuun aikana.

Lokakuun alussa toteutettiin ryhmähaastattelutilaisuuksia, jossa seurojen, järjestöjen ja toimielinten edustajilla oli mahdollisuus tuoda esille omia ajatuksia Sipoon liikuntapalvelujen nykytilanteesta. Samanaiheinen workshop pidettiinn lokakuun lopussa.

Liikuntapalvelusuunnitelma käsiteltiin joulukuussa vapaa-aika jaostossa, jonka jälkeen suunnitelmaa käsitellään sivistysvaliokunnassa ja muissa toimielimissä.

Selvitys Martinkylän koulun käyttömahdollisuuksista

Kuulemistilaisuudet

  • Keskiviikko 20.9. kello 17–19 Juhlatalo, Vanha vesitorninmäki 1
  • Torstai 21.9. kello 17–19 Söderkullan kirjaston aula, Amiraalintie 2

Molemmissa tilaisuuksissa käytiin selvityksen sisältöä ensin läpi, minkä jälkeen kuntalaiset saivat osallistua työpistetyöskentelyyn ja kertoa näkemyksiään. Tämän jälkeen työpistetyöskentely vedettiin yhteen ja kommentteja sai vielä tarpeen mukaan tarkentaa.

Sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä

Charlotta Engblom, puheenjohtaja

Tuomas Alaterä, varapuheenjohtaja

Monika Hämäläinen​

Caroline Högel​

Jenni Lastuvuori​

Tiina-Maria Levamo​

Rasmus Lindroos​

Satu Pärssinen​

Antti Skogster​

Tom Sundbäck​

Tapio Virtanen​