Vastaa asukaskyselyyn ja vaikuta Söderkullan kaavarunkoalueen kehittämiseen

Kaavarunko on asemakaavaa yleisempi ja yleiskaavaa yksityiskohtaisempi ohjeellinen suunnitelma, jota käytetään suunnittelun apuvälineenä asemakaavoja laadittaessa. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen kaava. Alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemykset ja toiveet ovat kaavarunkoa laadittaessa erittäin arvokkaita.

Söderkullan kaavarunkoa on ryhdytty laatimaan kunnanhallituksen 25.9.2023 hyväksymän kaavoitusohjelman perusteella. Kyselyn tavoitteena on täydentää kaavarungon laatimisen lähtötietoja ja täsmentää työn tavoitteita siten, että huomioidaan alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden näkökulmat. Kyselyyn voi vastata 19.5.2024 saakka osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/q/682opu6u2a86 . Voit vastata kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi.

Kyselyn jälkeen analysoidaan tulokset ja ryhdytään laatimaan kaavarunkoehdotusta. Työn edetessä tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa esitellään suunnitelmia ja kerätään niistä palautetta ennen päätöksentekoa. Tavoitteena on, että kaavarunko valmistuisi vuoden 2025 syksyllä.

Lue lisää laadittavasta kaavarungosta kunnan verkkosivuilta:  KR4 Söderkullan kaavarunko – Sipoo – Sibbo .

 

Viimeksi muokattu 26.04.2024