Valtuusto hyväksyi Nikkilän kartanon keskuksen kaavan

Havainnekuva: Tietoa Finland Oy, Näkymä Nikkilän kartanon keskukseen ja Ollbäckenin purolaaksoon rautatien suunnasta. Purolaaksot säilytetään kaavassa luonnontilaisina.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava (NG8) hyväksyttiin valtuustossa vastaehdotuksen ja äänestyksen jälkeen. Kaava hyväksyttiin lopulta äänin 29–14.

Kaava mahdollistaa Nikkilän kartanon keskuksen alueelle koteja ja monimuotoista asumista sekä palveluita noin 2600 asukkaalle. Se myös luo edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle radan pohjoispuolelle. Samalla kaava antaa edellytyksiä henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudelle.

Kaava hyväksyttiin yhden korttelin vähennyksellä

Kaavasta tiputettiin pois luottamuselinten hyväksymiskäsittelyssä yksi kortteli. Maankäyttöjaosto päätti käsittelyssään poistaa kaavasta yhden Pohjanmetsään rajautuvan korttelin. Muutoksella haluttiin vahvistaa entisestään Pohjanmetsän virkistysaluetta.

Asumisesta pientaloissa noin 80 prosenttia

Kaiken kaikkiaan Nikkilän kartanon keskuksen kaavaa on muutettu merkittävästi kaavaprosessin aikana eri vaiheissa saadun palautteen perusteella.

Kaavasta on tullut pientalovaltainen asuinalue. Kerrostaloja on karsittu runsaasti ensimmäiseen luonnokseen verrattuna.

Rakentaminen on keskitetty ja sitä on siirretty nykyisille pelloille metsien säästämiseksi. Nyt hyväksytyn kaavan alueesta yli puolet on metsää ja puistoja.

Asumisesta pientaloissa on noin 80 prosenttia ja kerrostaloissa noin 20 prosenttia.

Lisää tietoa kaavasta saat valtuuston esityslistalta ja kaavan verkkosivuilta: www.sipoo.fi/ng8.

Linkit:

Valtuuston esityslista
Nikkilän kartanon keskuksen kaavan verkkosivu: www.sipoo.fi/ng8

 

Viimeksi muokattu 09.06.2023