Valtuusto hyväksyi kunnan vuoden 2022 tilinpäätöksen

Kunnanjohtaja Mikael Grannaksen mukaan viime vuoden ylijäämäinen tilinpäätös tulee tarpeeseen tulevina vuosina, jolloin kunnan talouden ennakoidaan heikkenevän.

-Tämä ei tarkoita sitä, että Sipoolla olisi jäänyt rahaa yli käytettäväksi johonkin mukavaan, mutta hyvä tulos antaa Sipoolle puskuria kohdata lähivuosina tulossa olevia tiukkoja taloudellisia haasteita. Alustavien laskelmien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus heikentää selvästi Sipoon talouden tasapainoa tulevina vuosina ja lisää siten sopeutustarvetta kunnalle jääneissä palveluissa, Grannas sanoo.

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota muun muassa siihen, että henkilöstövaje, henkilöstön rekrytointihaasteet sekä sairauspoissaolot ovat kunnalle merkittävä riski.

-Vaikka haasteet ovat valtakunnallisia tulee opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön positioiden täyttämiseen edelleen kiinnittää erityistä huomioita ja miettiä mahdollisia lisäkannustimia henkilöstön rekrytointiin, tarkastuslautakunta lausui arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta nosti huomioissaan esiin myös sen, että Sote-uudistuksen valmistelu ja ennakointi vei viime vuonna paljon aikaa ja resursseja, eikä kunnan omien prosessien kehittämiseen ole jäänyt riittävästi aikaa henkilöstöllä.

Lautakunta nosti esiin erityisinä huomioinaan myös muun muassa sen, että Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi sekä lisääntynyt inflaatio aiheuttivat epävarmuutta kunnassa sekä kuntalaisissa.   Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös lapsiperheiden tuen tarpeen lisääntymiseen ja piti huolestuttavana nuorten mielenterveysongelmien lisääntymistä.

– Kuntalaisten ja kunnan henkilöstön hyvinvointiin tulee panostaa entistä vahvemmin, lautakunta totesi.

Tarkastuslautakunnan mukaan kunnan taloudellinen tulos oli kuitenkin vahva ja ylitti odotukset.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen kunnan YouTube-kanavalla.

Linkit:

Valtuuston kokouksen esityslista
Kokoustallenteet kunnan YouTube-kanavalla
Aiempi tiedote aiheesta 28.3.2023:  Sipoon viime vuoden tilinpäätös on 14,9 miljoonaa ylijäämäinen

 

Viimeksi muokattu 05.06.2023