Valtuusto hyväksyi kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen

Kunnanjohtaja Mikael Grannaksen mukaan lähivuosina kunnalta vaaditaan erittäin määrätietoista työtä tasapainoisen talouden ylläpitämiseksi.

-Vaikka tilinpäätös viime vuodelta olikin ylijäämäinen, ovat huomisen kunnan talousnäkymät tuleville vuosille äärimmäisen haastavat ja aiemmin odotettua heikommat. Meidän on pystyttävä merkittävästi parantamaan tuottavuuttamme, koska kunnan verotulot tulevat vähenemään voimakkaasti hyvinvointialueuudistuksen myötä, Grannas sanoo.

Arviointikertomus merkittiin tiedoksi

Valtuusto merkitsi myös tiedoksi arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota muun muassa siihen, että kunnasta riippumattomat poikkeamat, kuten pandemia, myöhästyneet kuntavaalit ja valmistelutyö hyvinvointialueuudistusta varten, ovat kuormittaneet viranhaltijoita ja syöneet merkittävän osan työajasta. Tarkastuslautakunnan mukaan kunnan omien prosessien kehittämiseen ei ole jäänyt riittävästi resursseja.

-Tarkastuslautakunta haluaa osoittaa kiitoksensa kunnan viranhaltijoille, jotka ovat joutuneet sopeutumaan nopeasti muuttuneisiin tilanteisiin, lautakunta lausuu arviointikertomuksessa.

Tarkastuslautakunta nosti huomioissaan esiin myös, että henkilöstön asiantuntemus ja saatavuus ovat koko kunnan tasolla merkittävä riski. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että hyvää hallintotapaa ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja yhdenvertaisuutta tulee edelleen kehittää.

Lautakunta nosti esiin erityisinä huomioinaan myös muun muassa nuorten mielenterveysongelmien lisääntymisen ja sen, ettei monipuolisen rakentamisen tasapaino ole toteutunut. Tarkastuslautakunnan mukaan kunnan taloudellinen tulos oli odotuksiin nähden positiivinen yllätys.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen kunnan YouTube-kanavalla.

Linkit:

Valtuuston kokouksen esityslista
Kokoustallenteet kunnan YouTube-kanavalla
Aiempi tiedote aiheesta 24.3.2022: Esitys tilinpäätökseksi: Sipoon kunnan vuoden 2021 ylijäämä on 2,5 miljoonaa euroa

Viimeksi muokattu 13.06.2022