Esitys tilinpäätökseksi: Sipoon kunnan vuoden 2021 ylijäämä on 2,5 miljoonaa euroa

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvistin mukaan on myönteistä, että sekä tulos että ylijäämä ovat selvästi parempia kuin talousarvion luvut.

-Myös verotuloja kertyi enemmän kuin oli budjetoitu. Tilinpäätöksen yhteydessä on myös tehty varaus Sibbo Gymnasiumin tämän ja ensi vuoden peruskorjaukseen. Huolestuttavaa on lainamäärän kasvu, vaikka investointimäärä noin 15 miljoonaa on selvästi pienempi kuin aikaisempina vuosina. Kunnanhallitus haluaa kiittää henkilöstöämme tehdystä kovasta työstä ja venymisestä viime vuoden koronakriisin aikana, Lindqvist sanoo.

Vuoden 2021 taloutta haastoi jo toista vuotta koronaviruspandemia ja sen vaikutukset talouteen. Kustannuksia lisäsivät merkittävästi koronatestaukset, koronarokotusten järjestelyt sekä suojavarusteiden hankinnat.

-Koronakriisi on vaikuttanut voimakkaasti kunnan toimintaan koko viime vuoden ajan. Taloudellisesti koronataudin hallinta on sekä lisännyt Sipoon kustannuksia että laskenut tuottoja. Valtio on kuitenkin onneksi kompensoinut kuntia taloudellisesti kriisin hallinnassa, kertoo kunnanjohtaja Mikael Grannas.

Vuonna 2021 valtio myönsi Sipoolle 3,2 miljoonaa euroa korvauksia ensimmäisen kahdeksan kuukauden koronakustannuksista. Lisäksi Sipoon kunta on tehnyt loppuvuodesta lisäkorvaushakemuksen, mikä on huomioitu tilinpäätöksessä 1,7 miljoonan euron varauksella.

Viime vuonna kuntaa on työllistänyt runsaasti myös sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautuminen. Kunta on osallistunut esimerkiksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työhön. Sipoon sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnalta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi vuoden 2023 alusta. Tulevina vuosina uudistuksen arvioidaan heikentävän Sipoon talouden tasapainoa ja lisäävän tarvetta sopeuttaa kunnalle jääviä toimintoja.

Yhtä asukasta kohti kunnan lainamäärä oli 5 909 euroa

Kunta velkaantui lisää vuoden 2021 aikana ja lainamäärä vuoden lopussa oli 131,1 miljoonaa euroa, mikä on 21,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhtä asukasta kohti kunnan lainamäärä oli vuoden lopussa 5 909 euroa.

Kunnan toimintakulut olivat yhteensä 145,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut vähenivät hieman, mutta kunta osti erilaisia palveluita aiempaa enemmän. Yhtä asukasta kohti kunnan toimintakulut olivat 6 557 euroa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintamenot olivat viime vuonna 74,3 miljoonaa euroa. Sivistyspalveluihin kunta satsasi viime vuonna 56,5 miljoonaa euroa. Teknisen toimen sekä rakennus- ja ympäristötoimen toimintamenot olivat 18,8 miljoonaa euroa. Hallinnon (sisältää kehityksen, kaavoituksen, it:n, talouden ja hallinnon palveluita) osuus oli 19,0 miljoonaa euroa.

Tuloja kunta sai yhteensä 166,5 miljoonaa euroa. Verotuloja kunnalle kertyi 5,6 miljoonaa euroa budjetoitua enemmän, eli yhteensä 115,1 miljoonaa euroa. Valtionosuuksia kunta sai 17,7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Kunta investoi 21,6 milj. eurolla

Yhteensä kunta investoi 21,6 miljoonalla eurolla viime vuonna. Kunnan bruttoinvestoinnit Sipoon Vesi mukaan lukien alittivat talousarviossa ennakoidun noin 8,6 miljoonalla eurolla.

Nikkilän Sydämen laajennusosan rakentaminen valmistui viime vuonna ja se otettiin käyttöön syksyllä 2021. Viime vuonna valmistui myös useita laajoja peruskorjausinvestointeja, kuten Cook and Chill -keittiöiden toinen vaihe ja Jokipuiston koulun korjaus. Lisäksi muun muassa kouluissa ja päiväkodeissa toteutettiin lukuisia pienempiä peruskorjaushankkeita.

Kunnallistekniikan rakentaminen Pohjanniityn ja Taasjärvi IV alueille alkoivat. Sipoonlahdenrannan asemakaavamuutoksen ensimmäinen vaihe ja Bastukärrin Rekkatie ja alueen hulevesiratkaisut valmistuivat vuoden 2021 aikana.

Kunnan henkilöstömäärä ennallaan

Henkilöstökulujen osuus kunnan menoista oli 59,8 miljoonaa euroa, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän. Kunnan nopea väkiluvun kasvu on jatkunut, mutta kunnan työntekijämäärä on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin.

Kunnan organisaation koko onkin suhteessa kunnan asukaslukuun nopeasti pienentynyt. Viime vuoden lopussa kunnalla oli ennakkotietojen mukaan 58,8 työntekijää jokaista 1 000 asukasta kohti. Eniten työntekijöitä kunnalla oli sivistyspalveluissa, joissa työskentelee yli puolet kunnan henkilöstöstä.

 

Viimeksi muokattu 28.03.2022