Sipoon varhaiskasvatus siirtyy käyttämään tuntiperusteista asiakasmaksua huhtikuussa

Uudessa maksujärjestelmässä huoltajat varaavat etukäteen lapselleen sopivan määrän tunteja kuukaudessa Daisy-järjestelmän kautta ja huoltajia laskutetaan varattujen tuntien mukaan. Lisäksi maksuun vaikuttavat edelleen huoltajien tulotaso ja perhekoko varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Tuntiperusteiseen asiakasmaksuun siirtymisen mahdollistaa Sipoossa uuden varhaiskasvatusjärjestelmän Daisyn käyttöönotto.

Kun uusia maksuperiaatteita on luotu, maksuperusteista on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset. Muutoksella helpotetaan asiakkaille maksujen vertailua eri tuntimäärien välillä, kun he tekevät valintoja lastensa varhaiskasvatustarpeesta. Monet huoltajat ovat kokeneet nykyisen järjestelmän epäselväksi ja monimutkaiseksi. Päivittäisten ja kuukausittaisten valintojen yhteisvaikutusta ei ole ollut helppoa ennakoida. Uudessa järjestelmässä maksun määräytymisen periaatteita on selkeytetty. Jos hoitoaika pysyy jatkossa samana kuin nyt, säilyvät suurimmalla osalla asiakkaista myös asiakasmaksut samansuuruisina kuin nyt.

Huoltajille lähetetään ensi viikolla tarkemmat tiedot uusista tuntiperusteisen laskutuksen tuntiportaista. Portaita on neljä ja lapsen viikkotuntimäärä varhaiskasvatuksessa määrittää sen, minkä tuntiportaan mukaan maksu määräytyy. Huoltajilla on maaliskuun ajan mahdollisuus tehdä muutos lapsensa varhaiskasvatustarpeeseen ja tuntimääriin Daisy-järjestelmässä uusien maksuluokkien perusteella. Jos huoltaja ei tee muutosta, kunta siirtää lapsen nykyiset hoitoajat uuteen maksujärjestelmään nykyistä vastaaville tuntimäärille.

Sivistysvaliokunta päätti siirtymisestä tuntiperusteiseen asiakasmaksuun 8.2.2021.

Linkit:

Tiedote 27.1.2021: Sipoon varhaiskasvatuksen sähköiset järjestelmät uudistuvat maaliskuussa
Sivistysvaliokunnan kokouksen 8.2.2021 pöytäkirja

 

Viimeksi muokattu 22.02.2021