Sipoon sivistyksen palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma on valmistunut

Palveluverkkoselvityksessä ja -suunnitelmassa käydään läpi kaikki sivistysvaliokunnan alaiset koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Suunnitelmassa tarkastellaan kyseisten toimintojen palveluita, nykyistä palvelutarjontaa ja palveluverkkoa, tulevia tarpeita sekä annetaan suosituksia toteutettavista toimenpiteistä.

Suunnitelmassa on koottuna taustatietoja, lapsi- ja oppilasmääriä, talousvertailuja, toimenpidesuosituksia ja skenaarioita. Lisäksi liikuntapalveluista laaditaan erillinen liikuntapalvelusuunnitelma. Sen käsittely alkaa ensi viikolla vapaa-ajan jaostossa. Tavoitteena on, että molemman suunnitelmat käsitellään ensi vuoden alussa yhtä aikaa sivistysvaliokunnassa ja sen jälkeen kunnanhallituksessa ja –valtuustossa.

Kyseessä on FCG:n (Finnish Consulting Group Oy) kokoama suositus, joka nyt etenee luottamuselinten käsittelyyn. Mitään päätöksiä suunnitelman sisältämistä asioista, suosituksista tai skenaarioista ei ole tehty. Asiakirja merkitään kaikissa sitä käsittelevissä toimielimissä tiedoksi.

FCG:n kokoama raportti on tukimateriaali ja pohja jatkotyöstöä ja tulevaa päätöksentekoa varten. Jos tulevaisuudessa tehdään jotain palveluverkkoon ja palveluiden tuotantoon liittyviä päätöksiä, ne tehdään erikseen kunnan päätöksentekojärjestyksessä niissä toimielimissä, joiden toimivaltaan päätöksen tekeminen kuuluu.

Sipoolaiset ovat saaneet aiemmin antaa näkemyksiään suunnitelmaa varten kahdessa kuulemistilaisuudessa syyskuussa ja verkkokyselyssä. Myös kunnan henkilöstöä on kuultu kahdessa kuulemistilaisuudessa ja kyselyn kautta.

Sivistysvaliokunnalle ehdotetaan, että valiokunta pyytää seuraavaksi suunnitelmasta lausuntoja kunnan muilta toimielimiltä ja vaikuttamistoimielimiltä tammikuun loppuun mennessä. Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman käsittelyä on tarkoitus jatkaa, kun lausunnot on saatu.

Linkit

Sivistysvaliokunnan esityslistat ja pöytäkirjat
Palveluverkkoselvityksen ja -suunnitelman verkkosivu sipoo.fi:ssä
Ehdotus palveluverkkoselvitykseksi ja -suunnitelmaksi

 

Viimeksi muokattu 08.12.2023