#MunSipoo – osallistuva budjetointi 2022

Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Osallistuvan budjetoinnin hankkeita on parhaillaan käynnissä useissa kaupungeissa ja kunnissa ympäri Suomea.

Menetelmän käyttöönotto Sipoossa on valtuustoaloite vuodelta 2014. Osallistuvan budjetoinnin menetelmiä sovellettiin Sipoossa ensimmäistä kertaa keväällä 2020 osana Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelman laadintaa, jossa asukkaat olivat alusta asti mukana osallistumassa ja vaikuttamassa puiston suunnitteluprosessin valintoihin.

Tule mukaan kehittämään yhteistä Sipoota!

#MunSipoo -hankkeen tavoitteena on edistää asukaslähtöisesti Sipoon asuinalueiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Hanketta varten Sipoo on jaettu yhdeksään erilliseen osbu-alueeseen, josta jokaiselta toteutetaan lopulta yksi eniten ääniä saanut asukasidea. Aluejako mahdollistaa sen, että  kehitysehdotusten ideointi, äänestäminen ja toteuttaminen jakautuu eri puolille Sipoota mahdollisimman lähelle jokaisen kuntalaisen omaa elinympäristöä.

Kunnan vuoden 2022 budjetista on varattu 70 000 euroa asukasideoiden toteutusta varten. Määräraha jaetaan lähtökohtaisesti kaikkien osbu-alueiden kesken tasan, jolloin jokaisen alueen osuus budjetista tulee olemaan noin 8000 euroa.

Aluejako:

Alueet kartalla

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu

Osallistuva budjetointi toteutetaan viidessä osavaiheessa vuoden 2022 aikana.

 

1. Asukasideoiden keruu: 3.1.2022 – 31.1.2022

Sipoon kunta kutsuu kaikki sipoolaiset ideoimaan kehitysehdotuksia ensisijaisesti oman asuin- tai lähiympäristön yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja/tai viihtyisyyden edistämiseksi. Voit jättää idean myös jollekin toiselle alueelle, jos koet jonkun muun alueen läheisemmäksi. Ideoida voi yksin tai yhdessä.

Ideat voivat olla esimerkiksi vapaa-ajan mahdollisuuksiin, tapahtumiin tai lähiympäristöön liittyviä yksittäisiä hankintoja tai projekteja. Myöhemmin keväällä järjestettävään äänestysvaiheeseen hyväksyttävien ideoiden tulee kuitenkin täyttää hanketta varten laaditut kriteerit, joihin voit tutustua alempana.

Asukasideoiden esittäminen on mahdollista 3.1. – 31.1.2022 välisenä aikana sekä verkossa Maptionnaire -kyselypalvelussa että paperilomakkeella SipooInfon –palvelupisteissä Nikkilässä ja Söderkullassa aukioloaikoina.

2. Ideoiden esitarkastaminen: 2-3/2022

Ennen äänestysvaiheeseen etenevien ideoiden julkistamista kunta käy kaikki asukasideat sisäisesti läpi ja varmistaa hanketta varten laadittujen kriteerien täyttymisen. Tarvittaessa kunta voi yhdistellä samankaltaisia ideoita, selkeyttää ideoiden kirjoitusasua ja lisätä ideoiden toteutukselle reunaehtoja.

Esitarkastusvaiheessa kriteerien vastaiset asukasideat hylätään, eivätkä ne etene äänestysvaiheeseen. Mikäli ideasi tulee hylätyksi, voit kuitenkin pyrkiä edistämään sinulle tärkeitä asioita kunnan muita vaikuttamiskanavia pitkin. Myös hylätyiksi tulevat asukasideat pyritään ottamaan huomioon kunnan tulevien vuosien suunnitelmissa.

Äänestysvaiheeseen hyväksytyt ideat julkaistaan nimettöminä kunnan verkkosivuilla.

3. Ideoiden äänestys: 3-4/2022 (päättynyt)

Jokaisella sipoolaisella on käytettävissä yksi henkilökohtainen ääni omaan asuin- tai lähiympäristöön sijoittuvan asukasidean äänestämiseen. Mikäli kuitenkin koet jonkun toisen alueen idean läheisemmäksi, voit myös antaa äänesi kyseiselle idealle. Jokaiselta yhdeksältä osbu-alueelta eniten ääniä kerännyt asukasidea toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Äänestysmahdollisuus järjestetään sekä verkossa Maptionnaire –kyselypalvelussa että paperilomakkeella SipooInfon –palvelupisteillä Nikkilässä ja Söderkullassa aukioloaikoina.

Tutustu asukasideoiden tarkempiin kuvauksiin tästä linkistä

4. Ideoiden jatkojalostaminen: 4-5/2022

Äänestyksen voittaneita asukasideoita työstetään vielä yhdessä kunnan asiantuntijoiden ja asukkaiden kesken. Jatkojalostuksessa tarkennetaan ideakohtaisesti muun muassa toteutukseen liittyviä yksityiskohtia, kustannuksia ja mahdollisia yhteistyön muotoja.

5. Ideoiden toteuttaminen: vuoden 2022 loppuun mennessä

Yhdessä valmiiksi työstetyt ideat toteutetaan kunnan toimesta vuoden 2022 aikana. Ideoiden käytännön toteutukseen liittyvät yksityiskohdat määrittää kunta.

Äänestystulokset

Sipoolaiset pääsivät äänestämään omia suosikkejaan 45 asukasidean joukosta 21.3. – 11.4.2022 välisenä aikana. Äänestyksen voittivat seuraavat ehdotukset alueittain:

Alue 1: mm. Etelä-Paippinen, Pohjois-Paippinen
Kotalaavu ja penkit Pohjois-Paippisten urheilukentälle, 16 ääntä.

Alue 2: mm. Talman seutu, Martinkylä, Kirkonkylä, Myyras
Moottorikelkka latujen tekoon, 45 ääntä.

Alue 3: mm. Nikkilä, Nikkilän kartano
Nuorkan skeittipuiston päivittäminen, 56 ääntä.

Alue 4: mm. Linnanpelto, Herrala, Ollkärr, Savijärvi
Borgby skolan pihalle uusia leikki- ja liikuntavälineitä, 10 ääntä.

Alue 5: mm. Hindsby, Gesterby, Pigby
Kierrätyspisteen laajennus Hindsby, 31 ääntä.

Alue 6: Box
Boxby Skolan pihan kehittäminen viihtyisänä nurkkana, 23 ääntä.

Alue 7: mm. Söderkulla, Eriksnäs, Massby
Söderkullan ulkoilupolkujen parantaminen: lisää valaistuja ulkoilureittejä, 25 ääntä.

Alue 8: mm. Hangelby, Träskby, Spjutsund, saariston itäiset osat
Salpar skolan pihalle leikkivälineitä, 24 ääntä.

Alue 9: mm. Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, saariston läntiset osat
Gumbostrands skolaan liikuntavälineitä, 35 ääntä.

Asukasideoiden kriteerit

  • Idean toteutus tukee #MunSipoo -hankkeen yleisiä tavoitteita lisäten asuinalueen viihtyisyyttä, hyvinvointia ja/tai yhteisöllisyyttä
  • Idea on realistinen toteuttavaksi aluekohtaisen määrärahan (noin 8000 euroa) puitteissa
  • Idea on kunnan toimivallassa ja toteutettavissa vuoden 2022 aikana
    • Kunnan toimivallan ulkopuolella ovat esimerkiksi yksityisten yritysten toiminta ja niiden omistamat tontit, muut yksityisomisteiset alueet sekä valtion omistamat tiet
  • Idea ei voi olla voimassa olevan kaavan tai muun suunnitelman vastainen tai olla jo muuten valmiiksi vireillä
  • Idean toteutukseen liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia
  • Idean on oltava lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä
  • Sipoonkorven kansallispuisto ei ole mukana hankkeessa, sillä alue kuuluu valtion omistamiin luonnonsuojelualueisiin

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!