Sipoon kunta on sitoutunut uusiin eettisiin periaatteisiin

Eettisten periaatteiden tarkoituksena on edistää eettistä toimintaa, estää epäeettistä tapaa toimia ja pyrkiä selkeyttämään sallitun ja kielletyn toiminnan rajoja. Eettiset periaatteet ohjaavat kunnan toimintaa laajemmin kuin lait ja säädökset määräävät.

Sipoon eettiset periaatteet sisältävät muun muassa syrjinnän ja häirinnän kiellon, vaativat noudattamaan ihmisoikeuksia ja kunnioittamaan kaikkien oikeutta yksityisyyteen.

– Kohtelemme kuntalaisia yhdenvertaisesti. Kunta ei aseta ketään perusteettomasti eri asemaan toisiin nähden syntymäperän, kansalaisuuden, uskonnon, sukupuolen, iän tai poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan tai näihin verrattavan syyn vuoksi, periaatteissa todetaan.

Eettiset periaatteet myös velvoittavat kunnan henkilöstöä esimerkiksi tarkistamaan laskut huolellisesti ja varmistamaan, että laskutettu summa vastaa sovittua palvelua tai tuotetoimitusta sekä ilmoittamaan viipymättä epätavallisista laskuista tai maksupyynnöistä.

Periaatteet ohjeistavat muun muassa eturistiriitojen välttämisestä sekä lahjojen ja etujen vastaanottamisesta. Periaatteiden mukaan saatavat lahjat, edut ja vieraanvaraisuus eivät saa edes näyttää vaikuttavan päätöksentekoon.

– Pääsääntönä on, että aina kun syntyy epävarmuus lahjan ottamisen tai antamisen sopivuudesta tai niiden säännösten mukaisuudesta, tulee siitä kieltäytyä, periaatteissa sanotaan.

Eettiset periaatteet koskevat kaikkea kunnan toimintaa ja määrittelevät asemasta tai työtehtävistä riippumatta kaikkien luottamushenkilöiden, johtajien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden tapaa toimia. Eettisen toiminnan toteutumisen seuranta ja asianmukainen reagointi havaittuihin puutteisiin on kunkin työntekijän velvollisuus.

Sipoon kunta edellyttää jatkossa myös liike- ja sidosryhmäkumppaniensa noudattavan kunnan eettisiä periaatteita.

Linkit:

Sipoon kunnan eettiset periaatteet (pdf)
Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

 

Viimeksi muokattu 25.01.2024