#MunSipoo – osallistuva budjetointi 2023

Uusia vapaa-ajanviettotapoja, ulkoilmatapahtuma tai kenties, jotain muuta toimintaa? Tällä kertaa vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa sipoolaiset pääsevät ideoimaan ja äänestämään ideoita saariston viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Käytä vapaasti mielikuvitustasi, ja kerro meille, miten kehittäisit Sipoon saaristoa 20 000 eurolla.

Vuoden 2023 osallistuva budjetointi #MunSipoo – saaristo käynnistyi asukasideoiden haulla helmikuussa. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeen toteutusta on suunniteltu kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 hyväksytyn, vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevan, päätöksen pohjalta.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät itse ideoimaan, ja lopuksi äänestämään mieluisimpia kehitysideoita. #MunSipoo – saaristo on avoin kaikille sipoolaisille, ja kaikkia kannustetaan osallistumaan!

Sipoon saariston osallistuvan budjetoinnin äänestysvaihe on päättynyt ja äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeesta etenee yhteensä neljä ideaa:

 • Saariston grillipaikkojen kunnostaminen
 • Kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin
 • Vilstrandin laiturin kunnostus
 • Saariston esteettömyyden parantaminen

Isot kiitokset kaikille osallistuvaan budjetointiin osallistuneille!

Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuva budjetointi on tapa, jolla pyritään kasvattamaan yhteisöllisyyttä ja rohkaisemaan asukkaita osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon.

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan käyttötaloudesta on varattu 20 000 euron määräraha hankkeen toteutukseen vuoden 2023 aikana. Äänestyksen voittaneita asukasideoita toteutetaan sen mukaan, mitkä mahtuvat käytössä olevaan 20 000 euron budjettiin.

Hankkeessa yhdistyvät osbu-ideoiden kerääminen ja toteuttaminen sekä Sipoon kunnan liikuntapalveluille myönnetyn saariston virkistysaluerahoituksen käyttökohteiden tiedusteleminen.

Aluerajaus: #MunSipoo – saaristo

Vuoden 2023 osbu-alueeksi on valikoitunut kaikkien kuntalaisten virkistyskäytössä toimiva Sipoon saaristo. Vuoden 2022 #MunSipoo -hankkeessa saaristo jäi kokonaan toteutettavien asukasideoiden ulkopuolelle saapuneista ideoista huolimatta. Hankkeen aluerajaus kattaa sekä kunnan toimivallassa olevia saariston kohteita että saariston saavutettavuuden ja vuoroalusliikenteen kannalta keskeiset piensatama-alueet Gumbostrandissa ja Kalkkirannassa.

Katso tarkempi aluerajaus tästä linkistä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu

 

Osallistuva budjetointi toteutetaan kuudessa osavaiheessa.

1. Asukasideoiden keruu: 20.2. – 10.3.2023

Kaikille kuntalaisille avoin ideoiden keräys järjestetään 20.2–10.3.2023 välisenä aikana. Ideoita voi jättää niin sähköisesti myöhemmin avautuvalla verkkosivulla kuin paperilomakkeilla SipooInfon -palvelupisteillä ja Gumbontalolla.

Idea voi olla esimerkiksi pieni muutos ympäristöön, jotakin toimintaa tai kulttuuria. Jokainen saa jättää ideoita niin monta kuin keksii. Ideoita voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhden idean kustannukset saavat olla enintään 10 000 euroa. Ideoiden esitarkastuksen läpäisemiseksi ehdotuksen tulee täyttää hanketta varten laaditut arviointikriteerit.

2. Ideoiden esitarkastaminen: 3/2023

Ennen asukastyöpajaa kaikki asukasideat käydään kunnan toimesta läpi, tällä varmistetaan hanketta varten laadittujen kriteerien täyttyminen. Esitarkastusvaiheessa kriteerien vastaiset ideat hylätään. Tarvittaessa kunta voi yhdistellä samankaltaisia ideoita, selkeyttää ideoiden kirjoitusasua ja lisätä ideoiden toteutukselle reunaehtoja. Asukastyöpajaan etenevien ideoiden lukumäärää ei rajoiteta.

3. Asukastyöpaja: 4/2023

Hankkeessa järjestetään asukastyöpaja, jossa kuntalaiset ja kunnan asiantuntijat muotoilevat yhdessä esitarkastuksen läpäisseet ideat toteutuskelpoiseen muotoon. Asukastyöpaja on kaikille kuntalaisille avoin tapahtuma, mutta erityisesti ideoiden jättäneitä kannustetaan tulemaan paikalle!

Asukastyöpajat järjestettiin 28.3. ja 4.4.

4. Ideoiden viimeistely: 4 – 5/2023

5. Ideoiden äänestys: 10. – 24.5.2023

Äänestyksessä kaiken ikäiset sipoolaiset voivat äänestää yhtä tai useampaa ideaa enintään 20 000 euron arvosta. Eniten ääniä saaneet ideat toteutetaan hankkeelle varatun 20 000 euron budjetin puitteissa.

Äänestystuloksen perusteella toteutettavaksi vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeesta etenee yhteensä neljä ideaa.

Asukasidea

Idean budjetti

Äänimäärä

Saariston grillipaikkojen kunnostaminen

5 000 €

63

Kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin

3 000 €

36

Vilstrandin laiturin kunnostus

10 000 €

29

Saariston esteettömyyden parantaminen

4 000 €

25

Saariston non-stop yhteysalusliikenne määräajaksi

6 000 €

24

Östholmenin keittokatoksen uusiminen

10 000 €

18

Lavatanssit rannalla

9 000 €

17

Leikki-/kuntoiluvälineitä Norrkullalandetiin

10 000 €

13

Shakkikerho

2 000 €

6

Blues-musiikkitapahtuma saaristossa

7 000 €

3

Selvästi suurimman äänisaaliin 63 äänellä keräsi idea ’’Saariston grillipaikkojen kunnostus’’. Toisen sijan vei ’’Kiinnityspaikkojen lisääminen saariston laitureihin’’ 36 äänellä, kun taas kolmanneksi eniten ääniä keräsi ’’Vilstrandin laiturin kunnostus’’ 29 äänen turvin.

Kolmen eniten ääniä saaneiden idean jälkeen 20 000 euron budjetista oli varattuna 18 000 euroa. Seuraavaksi eniten ääniä kerännyt idea ’’Saariston esteettömyyden parantaminen’’ ei näin ollen alun perin mahtunut hinta-arvionsa puolesta käytössä olevaan kokonaisbudjettiin.

Tässä vaiheessa selvitimme mahdollisuutta idean toteuttamiseksi kulujen jakamisen kautta, jotta hankkeelle varattua budjettia ei jäisi käyttämättä ja myös neljänneksi eniten ääniä kerännyt idea saataisiin toteutettua. Yhteistyössä saariston virkistysalueiden hoito- ja kunnostustöistä vastaavan liikuntapalveluiden kanssa saimme jaoteltua kuluja kolmen eniten ääniä saaneen idean kesken siten, että myös saariston esteettömyyden parantamiseen kohdistuva idea voidaan toteuttaa hankkeen puitteissa.

Voit tutustua tarkemmin toteutettavien ideoiden kuvaukseen tämän linkin takaa.

6. Ideoiden toteuttaminen: Vuoden 2023 loppuun mennessä

Yhdessä valmiiksi työstetyt ideat toteutetaan kunnan toimesta. Voittaneiden asukasideoiden toteutus saadaan käynnistettyä piakkoin ja tavoitteena on saada kaikki ideat valmiiksi kuluvan vuoden 2023 aikana. Tiedotamme ideoiden valmistumisesta kanavissamme kesän ja syksyn aikana.

Kiitos kaikille ideoijille ja äänestäjille!

Asukasideoiden arviointikriteerit

 • Idean tulee liittyä saaristoalueen kehittämiseen. Sen toivotaan lisäävän viihtyisyyttä, hyvinvointia tai yhteisöllisyyttä alueella.
 • Idea on kunnan toimivallassa
  • Poikkeuksena ideoita voi myös jättää ELY:n hallinnoimille Gumbostrandin ja Kalkkirannan piensatama-alueille, joihin kohdistuvien ehdotusten toteuttamisesta kunta neuvottelee ELY:n kanssa
  • Voit tutustua tarkemmin kunnan hallinnoimiin saariston virkistysalueisiin täältä
 • Idea voi olla pieni muutos ympäristöön tai jotakin toimintaa
 • Rahaa ideoiden toteutukselle on käytettävissä 20 000 euroa, mutta yhden idean kustannukset saavat olla enintään 10 000 euroa, jolloin yhden idean toteuttaminen ei vie koko rahasummaa
 • Idean toteutukseen liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia
 • Idean on oltava lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä
 • Idea ei voi olla jo toteutumassa tai odottamassa toteutusta jotakin toista kautta

 

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!