#MunSipoo – osallistuva budjetointi 2023

Uusia vapaa-ajanviettotapoja, ulkoilmatapahtuma tai kenties, jotain muuta toimintaa? Tällä kertaa vuoden 2023 osallistuvassa budjetoinnissa sipoolaiset pääsevät ideoimaan ja äänestämään ideoita saariston viihtyisyyden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Käytä vapaasti mielikuvitustasi, ja kerro meille, miten kehittäisit Sipoon saaristoa 20 000 eurolla.

Vuoden 2023 osallistuva budjetointi #MunSipoo – saaristo käynnistyy asukasideoiden haulla 20.2.2023 alkaen. Vuoden 2023 osallistuvan budjetoinnin hankkeen toteutusta on suunniteltu kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 hyväksytyn, vuoden 2023 talousarviota ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaa koskevan, päätöksen pohjalta.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät itse ideoimaan, ja lopuksi äänestämään mieluisimpia kehitysideoita. #MunSipoo – saaristo on avoin kaikille sipoolaisille, ja kaikkia kannustetaan osallistumaan!

 

Osallistuva budjetointi (osbu) on talouden ja demokratian yhdistävä toimintatapa, jossa asukkaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään, mihin tietty osa kunnan budjetista käytetään. Osallistuva budjetointi on tapa, jolla pyritään kasvattamaan yhteisöllisyyttä ja rohkaisemaan asukkaita osallistumaan paikalliseen päätöksentekoon.

Tekniikka- ja ympäristöosaston käyttötaloudesta on varattu 20 000 euron määräraha hankkeen toteutukseen vuoden 2023 aikana. Äänestyksen voittaneita asukasideoita toteutetaan sen mukaan, mitkä mahtuvat käytössä olevan 20 000 euron rahasummaan.

Hankkeessa yhdistyvät osbu-ideoiden kerääminen ja toteuttaminen sekä Sipoon kunnan liikuntapalveluille myönnetyn saariston virkistysaluerahoituksen käyttökohteiden tiedusteleminen.

Aluerajaus: #MunSipoo – saaristo

Vuoden 2023 osbu-alueeksi on valikoitunut kaikkien kuntalaisten virkistyskäytössä toimiva Sipoon saaristo. Vuoden 2022 #MunSipoo -hankkeessa saaristo jäi kokonaan toteutettavien asukasideoiden ulkopuolelle saapuneista ideoista huolimatta. Hankkeen aluerajaus kattaa sekä kunnan toimivallassa olevia saariston kohteita että saariston saavutettavuuden ja vuoroalusliikenteen kannalta keskeiset piensatama-alueet Gumbostrandissa ja Kalkkirannassa.

Katso tarkempi aluerajaus tästä linkistä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu

 

Osallistuva budjetointi toteutetaan kuudessa osavaiheessa.

1. Asukasideoiden keruu: 20.2. – 10.3.2023

Kaikille kuntalaisille avoin ideoiden keräys järjestetään 20.2–10.3.2023 välisenä aikana. Ideoita voi jättää niin sähköisesti myöhemmin avautuvalla verkkosivulla kuin paperilomakkeilla SipooInfon -palvelupisteillä ja Gumbontalolla maanantaista 20.2. alkaen.

Idea voi olla esimerkiksi pieni muutos ympäristöön, jotakin toimintaa tai kulttuuria.

Jokainen saa jättää ideoita niin monta kuin keksii. Ideoita voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhden idean kustannukset saavat olla enintään 10 000 euroa. Ideoiden esitarkastuksen läpäisemiseksi ehdotuksen tulee täyttää hanketta varten laaditut arviointikriteerit.

 

2. Ideoiden esitarkastaminen: 3/2023

Ennen asukastyöpajaa kaikki asukasideat käydään kunnan toimesta läpi, tällä varmistetaan hanketta varten laadittujen kriteerien täyttyminen. Esitarkastusvaiheessa kriteerien vastaiset ideat hylätään. Tarvittaessa kunta voi yhdistellä samankaltaisia ideoita, selkeyttää ideoiden kirjoitusasua ja lisätä ideoiden toteutukselle reunaehtoja. Asukastyöpajaan etenevien ideoiden lukumäärää ei rajoiteta.

3. Asukastyöpaja: 4/2023

Hankkeessa järjestetään asukastyöpaja, jossa kuntalaiset ja kunnan asiantuntijat muotoilevat yhdessä esitarkastuksen läpäisseet ideat toteutuskelpoiseen muotoon. Asukastyöpaja on kaikille kuntalaisille avoin tapahtuma, mutta erityisesti ideoiden jättäneitä kannustetaan tulemaan paikalle!

Asukastyöpajan toteutus ja paikka tarkentuvat lähempänä.

4. Ideoiden viimeistely: 4-5/2023

5. Ideoiden äänestys: 5/2023

Äänestyksessä asukkaat voivat äänestää ideoita vapaasti 20 000 euron arvosta. Ideoista toteutetaan eniten ääniä saaneet sen mukaan, mitkä mahtuvat käytettävissä olevaan rahasummaan. Voit äänestää yhtä tai useampaa ideaa.

Äänestysmahdollisuus järjestetään sekä verkossa Maptionnaire -kyselypalvelussa että paperilomakkeella SipooInfon -palvelupisteillä Nikkilässä ja Söderkullassa sekä Gumbontalolla.

6. Ideoiden toteuttaminen: Vuoden 2023 loppuun mennessä

Yhdessä valmiiksi työstetyt ideat toteutetaan kunnan toimesta. Tavoitteena on, että toteutettaviksi valitut ideat toteutetaan vuoden 2023 kuluessa.

Toteutuksessa voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi yhteisöjen, yhdistysten tai asukkaiden kanssa.

Asukasideoiden arviointikriteerit

  • Idean tulee liittyä saaristoalueen kehittämiseen. Sen toivotaan lisäävän viihtyisyyttä, hyvinvointia tai yhteisöllisyyttä alueella.
  • Idea on kunnan toimivallassa
    • Poikkeuksena ideoita voi myös jättää ELY:n hallinnoimille Gumbostrandin ja Kalkkirannan piensatama-alueille, joihin kohdistuvien ehdotusten toteuttamisesta kunta neuvottelee ELY:n kanssa
    • Voit tutustua tarkemmin kunnan hallinnoimiin saariston virkistysalueisiin täältä
  • Rahaa ideoiden toteutukselle on käytettävissä 20 000 euroa, mutta yhden idean kustannukset saavat olla enintään 10 000 euroa, jolloin yhden idean toteuttaminen ei vie koko rahasummaa
  • Idean toteutukseen liittyvien mahdollisten ylläpitokustannusten tulee olla kohtuullisia
  • Idean on oltava lainmukainen ja turvallisuusvaatimukset täyttävä
  • Idea ei voi olla jo toteutumassa tai odottamassa toteutusta jotakin toista kautta

 

Lisätietoja:

Jere Loikkanen, Suunnittelija, jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää Facebookissa!