Oppilaiden yleinen maskisuositus poistuu perusopetuksessa ja lukioissa Sipoossa

Yleisen maskisuosituksen päättymisestä huolimatta maskia suositellaan käytettäväksi oppilaitoksissa samoissa tilanteissa kuin yleisesti Sipoossa annetuissa maskinkäyttösuosituksissa. Kaikkien, myös rokotettujen, kannustetaan käyttävän maskia sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa, jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin.  Suositus koskee kaikkia 12 vuotta täyttäneitä. Itseään saa suojata maskilla aina halutessaan. Maskeja on edelleen saatavilla kouluilla ja oppilaitoksissa maksutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi aiemmin viikolla uuden terveysturvallisuutta koskevan suosituksen varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin. Siinä ei ole enää mukana valtakunnallista maskisuositusta, vaan se painottaa alueellisia suosituksia. Myös valtakunnallisesta suosituksesta pitää opetusryhmät erillään on luovuttu, eikä oppilasryhmiä tarvitse pitää erillään enää myöskään Sipoossa.

Sen sijaan edelleen on huolehdittava tilojen tehostetusta puhdistamisesta ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus. Oireisena tai sairaana ei osallistuta varhaiskasvatukseen, opetukseen tai muuhun toimintaan.

THL:n riskiarvion ja seurannan mukaan koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyys on pieni oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstön vahvasta maskisuosituksesta luovutaan samalla

Sipoon kunta on päättänyt luopua myös 25. lokakuuta alkaen henkilöstön vahvasta maskisuosituksesta muutoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohtaamisissa ja asiakastiloissa.

Henkilöstön suositellaan käyttävän kasvomaskia jatkossa yleisen kasvomaskisuosituksen mukaisesti tilannekohtaisesti ja työntekijän oman koronasuojan mukaan. Esimerkiksi kaikkien suositellaan käyttävän maskia sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten isoissa kokoontumisissa tai tilanteissa, joissa on paikalla muita kuin vakiintuneeseen työyhteisöön tai asiakaskuntaan kuuluvia. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilölle on voimassa edelleen vahva kasvomaskisuositus.

Henkilöstöllä on myös aina oikeus käyttää kasvomaskia halutessaan. Kunta työnantajana tarjoaa työssä käytettävät maskit ja visiirit vuoden loppuun.

Tiedotuslinja tartunnoista muuttuu

Sipoon kunta on päättänyt myös luopua oppilaitosten ja päiväkotien koronatartunnoista ja altistumista raportoimisesta. Tähän saakka kunnan linjana on ollut tiedottaa, jos kokonainen opetusryhmä tai lapsiryhmä tai sitä suurempi määrä henkilöitä asetetaan karanteeniin. Painopiste on kuitenkin siirtynyt valtakunnallisestikin pois tartuntojen ja altistumisten seurannasta, eikä oppilaitosten tai päiväkotien tartunnoista koeta tarvetta enää raportoida yleisesti.

Jatkossa kunta tiedottaa tartuntatilanteista oppilaitoksissa ja päiväkodeissa vain asianosaisia. Muutoin kunta tiedottaa tartuntatilanteista, jotka vaikuttavat merkittävästi kunnan palveluiden tarjontaan.  Lisäksi yleisesti tartunnoista tiedotetaan, jos mahdollisesti altistuneita ei tavoiteta muutoin kuin yleisen tiedottamisen kautta.

Linkit:

Sipoon koronaviruksen teemasivut
Sipoon suositus maskinkäytöstä
THL:n arvio tapahtumien ja kokoontumisten koronavirukseen liittyvästä riskistä
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n suositus opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille

 

Viimeksi muokattu 15.10.2021