Saaristovaltuuskunta

Saaristovaltuuskunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka osallistuu hankkeisiin ja ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat saaristoa ja saariston kehitystä. Saaristovaltuuskunta antaa lausunnot kaavoista.

Kokoonpano:

Gunilla Holmberg, puheenjohtaja

Robin Holmberg, varapuheenjohtaja

Thomas Ekström

Svante Johansson

Barbro Lindström

Robert Lindström

Jari Malm

Anders Söderling

Ritva Tarvainen

Ritva Wallén

Toimi näin

Sipoon kunnan Talous- ja hallintokeskus hoitaa yleiset saaristoasiat. Saaristovaltuuskunnan kokousasiat valmistellaan Talouspalvelut-yksikössä.

Kenelle ja millä ehdoin

Saaristolain mukaan valtion viranomaisten ja kuntien on pyrittävä edistämään saaristolain tavoitteiden toteuttamista toiminnassaan (494/1981).

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja saaristo-osakunnista (1089/2016 ja 1589/2019) määrittelee, että saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös saaristo-osakunnissa. Sipoossa tämä koskee saaria ilman kiinteää tieyhteyttä sekä Kitön ja Löparön saarta.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki saariston kehityksen edistämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810494