Saaristovaltuuskunta

Saaristovaltuuskunta on kunnanhallituksen asettama toimikunta, joka osallistuu hankkeisiin ja ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat saaristoa ja saariston kehitystä. Saaristovaltuuskunta antaa lausunnot kaavoista.

Kokoonpano:

Gunilla Holmberg, puheenjohtaja

Robin Holmberg, varapuheenjohtaja

Thomas Ekström

Svante Johansson

Barbro Lindström

Robert Lindström

Jari Malm

Anders Söderling

Ritva Tarvainen

Ritva Wallén

Kenelle ja millä ehdoin

Saaristolain mukaan valtion viranomaisten ja kuntien on pyrittävä edistämään saaristolain tavoitteiden toteuttamista toiminnassaan (494/1981).

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja saaristo-osakunnista (1089/2016 ja 1589/2019) määrittelee, että saaristokuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös saaristo-osakunnissa. Sipoossa tämä koskee saaria ilman kiinteää tieyhteyttä sekä Kitön ja Löparön saarta.

Tausta ja lainsäädäntö


Laki saariston kehityksen edistämisestä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810494