Rakennuskielto

Kunta voi määrätä suunnittelualueelle rakennuskiellon yleiskaavan ja asemakaavan laadinnan yhteydessä. Kieltojen tarkoituksena on estää alueiden suunnittelun aikana sellainen rakentaminen, joka olisi ristiriidassa suunnittelun tavoitteiden kanssa.

Rakennuskielto vaikuttaa oleellisesti rakennusluvan hakemiseen. Kieltojen tarkoituksena on estää alueiden suunnittelun aikana sellainen rakentaminen, joka olisi ristiriidassa suunnittelun tavoitteiden kanssa.

Toimi näin

Katso voimassa olevat rakennuskieltoalueet kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusluvan saamiseksi rakennuskieltoalueelle on haettava joko poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun anominen on maksullista.