Rakennuskiellot

Maankäyttö- ja rakennuslain 16.§:n 3.momentin mukaista suunnittelutarvealuetta on koko Sipoon kunnan asemakaavoitetun tai ranta-asemakaavoitetun alueen ulkopuolinen alue.

Alueet joilla on voimassa rakennuskielto ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi, MRL 38 § 1 mom.
Rakenuskielto ja toimenpiderajoitus päättyvät kyseisen osayleiskaavan saatua lainvoiman.

Kunnanhallituksen päätökset toimenpiderajoituksista ja rakennuskielloista:

Tällä hetkellä Sipoossa ei ole  voimassa olevia rakennuskieltoja.

Siirry Sipoo karttapalveluun tästä