Palotarkastus

Pelastuslaitos tekee pelastuslain mukaista valvontatyötä Itä-Uudellamaalla. Pelastuslaitoksen palotarkastukset ja muu valvontatoiminta määritellään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa.

Valvontatyön tarkoituksena on parantaa rakennuksien palo-ja poistumisturvallisuutta, viestittää turvallisuusasioista ja esimerkiksi tukea kuntien rakennusvalvontaa.

Osa palotarkastuksista toteutetaan paloturvallisuuden itsearviointina. Paloturvallisuuden itsearviointi on tarkoitettu yhden tai kahden asunnon kiinteistöille. Pelastuslaitos lähettää itsearviointilomakkeen, pientalon palo-turvallisuusoppaan ja palautuskuoren vuosittain tietyille rajatuille alueille. Itsearviointilomake on toimitettava palautuskuoressa pelastusviranomaiselle 30 päivän kuluessa kirjeen saapumisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Pelastuslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379