Oppisopimuskoulutus

Kuva: Suvi Suovaara

Oppisopimuskoulutuksessa ammatillisia opintoja opiskellaan työpaikalla ja täydennetään tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa. Tietopuolisen koulutuksen osuus on 1–5 päivää kuukaudessa riippuen tutkinnosta, aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Oppisopimuksella voit suorittaa kaikki toisen asteen ammatilliset tutkinnot: perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Tutkintoon valmistavat oppisopimukset ovat 1–3 vuoden pituisia. Ne antavat hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka ajalta yritys maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta.

Oppisopimuskoulutus voi perustua myös virkamiehen ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen eli niin sanottuun virkamiehenoppisopimukseen. Yrittäjät voivat opiskella yrittäjän oppisopimuksella.

Sekä nuoret että aikuiset voivat opiskella ammattiin oppisopimuskoulutuksella. Osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka toteutetaan työpaikalla koulutuksen edetessä.

Sipoossa oppisopimuskoulutusta järjestää muun muassa Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Careeria.

Toimi näin

Sovi oppisopimuksesta yhdessä työnantajan ja oppilaitoksen kanssa.

Yhteydenotot: rekry@sipoo.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Oppisopimusopiskelun voi aloittaa jokainen 15 vuotta täyttänyt, jolla on työpaikka tai joka toimii yrittäjänä. Työsuhde voi olla jo olemassa tai työsuhde voi olla alkamassa rekrytoinnin kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Se soveltuu sekä nuorille että aikuisille.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä ammatillinen lisäkoulutus on yleensä tarkoitettu henkilöille, joilla on jo alansa koulutusta tai työkokemusta ja jotka haluavat täydentää, laajentaa tai syventää osaamistaan. Oppisopimuskoulutuksella hankitun osaamisen voi osoittaa näyttötutkinnolla.

Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääosin työpaikalla, ja opiskelija on työ- tai virkasuhteessa työnantajaan. Työpaikalla annettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joista vastaavat pääosin ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset.

Laki ammatillisesta koulutuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170531

Verkkoasiointi

Pihalla roikkuu kaksi rengaskeinua männyssä