Löytöeläinpalvelut

Irrallaan tavatun koiran tai kissan voit ottaa talteen ja toimittaa löytöeläintarhaan.

Löytökoirat Sipoossa ja Porvoossa vastaanottaa Kungsbackan kotieläinpiha. Löytökissat ja pienet eläimet vastaanottaa Porvoon kissatalo.

Toimi näin

Soita löytöeläintarhaan ennen kuin toimitat eläimen sinne.

Tausta ja lainsäädäntö

Irrallaan tavatun ja talteen otetun koiran, kissan tai muun pienikokoisen seura- tai harrastuseläimen voi toimittaa kunnan tai kuntien yhteisesti järjestämään löytöeläintarhaan tilapäiseen hoitoon. Löytöeläintarha säilyttää talteen otettua eläintä vähintään 15 päivää. Sen jälkeen löytöeläintarhalla on oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.

Sairauden tai vamman vuoksi hoitoon otettu luonnonvarainen eläin on vapautettava, jos on oletettavissa, että se vaikeuksitta sopeutuu luonnonvaraiseen elämään. . Jollei eläintä voi vapauttaa eikä sen hoitoa järjestää, eläin on lopetettava.

Eläimen omistaja tai haltija voi joutua maksamaan korvauksen eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Eläinsuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247