Kuvataideopetus

Kuva: Paula Ropponen

Porvoon taidekoulu antaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille Sipoossa. Lisäksi taidekoulu järjestää viikonloppu- ja kesäkursseja, joihin ovat tervetulleita myös aikuiset. Koulussa opetetaan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä.

Myös Sipoon opisto tarjoaa kuvataiteessa eritasoisia kursseja eri-ikäisille oppijoille.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633