Kuvataideopetus

Taidekoulu Sipoossa tarjoaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista perusopetusta lapsille ja nuorille Nikkilässä ja Söderkullassa. Lisäksi taidekoulu järjestää viikonloppu- ja kesäkursseja, joihin ovat tervetulleita myös aikuiset. Koulussa opetetaan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä.

Ilmoittautuminen kokeilukerralle ja lisätiedot:

taidekoulu@porvoo.fi

+358 40 3527004

Toimi näin

Opetus on kaikille avointa.

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633