Kunnallinen perhepäivähoito

Lapselle on mahdollista valita päiväkotihoidon sijaan perhepäivähoitoa.

Perhepäivähoidossa lapsia hoidetaan perhepäivähoitajan kotona. Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisestä ruoanvalmistuksesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä. Perhepäivähoitajalla voi vakinaisesti olla hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta (hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien), sekä koululainen/esikoululainen viidentenä lapsena.

Hoitosuhteen alkaessa pidetään perhepäiväkodissa hoitosopimusneuvottelu, jossa läsnä ovat lapsen vanhemmat, perhepäivähoitaja ja perhepäivähoidon esimies. Silloin sovitaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista (muun muassa hoitoajat).

Perhepäivähoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla lapsella on varahoitopaikka.

Toimi näin

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kuin lapsesi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Hae paikkaa verkkoasioinnin kautta "Hakemus varhaiskasvatukseen" -lomakkeella.

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden.

Perhepäivähoitopaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaa perhepäivähoidon esimies.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Perhepäivähoidon maksuhyvityksiä haetaan erillisellä maksuhyvitys-lomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753

Verkkoasiointi