Kolmiperhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoidossa hoitoryhmä muodostuu yhden tai useamman perheen neljästä lapsesta. Hoito tapahtuu perheiden kotona. Kolmiperhehoidossa perhepäivähoitaja tai kotiin palkattu hoitaja hoitaa lapsia joko samassa kodissa tai vuoroviikoin eri kodissa, sopimuksen mukaan. Kotien on oltava tarkoitukseen sopivia.

Kunnassa ei tällä hetkellä ole kolmiperhepäivähoitoa, mutta hoitoa on mahdollisuus järjestää yksityisen hoidon tuella.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäisen lapsesi varhaiskasvatus voi toteutua niin sanottuna kolmiperhepäivähoitona. Ryhmä voi muodostua 2-4 perheen lapsista. Kunnan perhepäivähoitaja hoitaa lapsia vuoroviikoin perheiden kodeissa sen mukaisesti, mitä perheet ovat asiasta sopineet. Kotien on oltava tarkoitukseen sopivia. Lapsiryhmässä voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta. Viidentenä lapsena voi olla esikoululainen tai koululainen, joka tarvisee osapäivähoitoa.

Se perhe, jonka kotona lapsia hoidetaan, vastaa ruoan hankinnasta ja esivalmisteluista. Kunta korvaa ruokailusta aiheutuvat kulut.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540