Kalastus

Maksuttomia jokamiehenoikeuteen verrattavissa olevia yleiskalastusoikeuksia ovat onkiminen, pilkkiminen ja silakan litkaus.

Virvelöintiin ja uisteluun tarvitset kalastonhoitomaksun ollessasi 18-64 vuotias

  • Viehekalastuksella tarkoitetaan käytännössä vavalla, kelalla ja vieheellä virvelöintiä tai vetouistelua. Viehekalastavan 18–64-vuotiaan pitää maksaa kalastonhoitomaksu, joka oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla kerrallaan.
  • Alle 18-vuotias ja 65 vuotta täyttänyt saa siis viehekalastaa yhdellä vavalla maksutta.
  • Muihin kalastustapoihin kuten verkko-, koukku- ja rysäkalastukseen sekä uisteluun useammalla vavalla tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina kalaveden omistajan lupa.

Huomaathan, että Sipoon kunnan uimaranta-alueilla kaikenlainen kalastaminen on kielletty.

 

 

 

 

 

Toimi näin

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksun voi hankkia

  • Eräluvat-verkkokaupasta
  • Metsähallituksen Eräluvat sovelluksella
  • soittamalla palvelunumeroon tai
  • asioimalla R-kioskilla

Muista pitää kalastonhoitomaksun kuitti ja muut mahdolliset luvat aina mukana kalastaessasi. Jos kalastusoikeus perustuu ikään, on ikä voitava todistaa esimerkiksi henkilöllisyystodistuksella.

Vedenomistajan lupa

Sipoon kunta ei myy kalastuslupia vesialueilleen, sillä kunnan omistamat vesialueet ovat suppeat. Kalaveden omistajan tiedot löytyvät Maanmittauslaitokselta kiinteistötunnuksen avulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Kalastuksenvalvonta

Kalastuksenvalvoja valvoo, että kalastuksessa noudatetaan kalastuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Valvonta koskee kalojen pyyntimittamääräyksiä, rauhoitusaikoja ja -alueita sekä pyydyksiä koskevia kieltoja tai pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä. Kalastuksenvalvoja valvoo myös, että kalastajat ovat maksaneet kalastonhoitomaksunsa ja muut tarvittavat luvat. Kalastuksenvalvontaa suorittavat valtuutettujen kalastuksenvalvojien lisäksi poliisi, Rajavartiolaitos, Metsähallitus, ELY-keskus ja Tulli.