Jätteiden keräys ja vastaanotto

Sipoon jätehuollosta vastaa Rosk 'n Roll -jätehuoltopalvelu. Yhtiölle kuuluvat jätteen keräilyn järjestäminen, jätteen ja vaarallisten jätteiden vastaanotto, jätteiden hyödyntäminen sekä jäteasemien ja eko- ja sekajätepisteiden ylläpito.

Mömossenin jäteasema

Rosk 'n Roll ylläpitää myös Sipoon Mömossenin jäteasemaa. Voit tuoda monet jätteet, kuten kodin vaaralliset jätteet, risut ja oksat, metalli- ja sähköromut sekä pakkausjätteet, jäteasemalle maksutta oikein lajiteltuina.

Ekopisteet

Käytössäsi on myös useita ekopisteitä Sipoossa. Kaikilla ekopisteillä vastaanotetaan paperia, kartonkia, pienmetallia ja lasia (pullot ja purkit). Osassa vastaanotetaan myös vaatteita ja muovipakkauksia.

Kiertävät keräykset

Rosk 'n Roll järjestää myös kiertäviä keräyksiä, jotka ottavat mukaansa asukkaiden ja mökkiläisten vaaralliset jätteet ja metalliromut. Otto-keräysauto ottaa vastaan kohtuullisia määriä vaarallisia jätteitä. Romulus-keräysauto ottaa vastaan noin henkilöauton peräkärryllisen verran metalliromua asiakasta kohti. Otto-keräyslautta kiertää kesällä Itä-Uudenmaan saaristoa keräämässä asukkaiden ja kesäasukkaiden jätteitä. Keräyslautalla vastaanotetaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä metalliromut. Muut jätteet otetaan kyytiin maksua vastaan.

Toimi näin

Katso tarkemmat tiedot Rosk 'n Rollin palveluista, niiden hinnoista ja aukioloajoista Rosk 'n Rollin verkkosivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646