Jätehuolto

Kuva: Suvi Suovaara

Kunnan vastuulla olevista jätehuollon palvelutehtävistä vastaa Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelut. Yhtiö järjestää jätteen keräilyn, jätteen ja vaarallisten jätteiden vastaanoton. Lisäksi yhtiö huolehtii jätteiden hyödyntämisestä ja jäteasemien, eko- ja sekajätepisteiden ylläpidosta.

Sipoon jätehuollon viranomaistehtävästä vastaa Porvoon alueellinen jätelautakunta, joka esimerkiksi päättää jätetaksasta ja käsittelee tyhjennysvälien poikkeukset. Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo yleisesti jätehuoltoa, jätteiden hyötykäyttöä ja käsittelyä sekä näiden aiheuttamia päästöjä tai muita haittoja ympäristölle.

Toimi näin

Jätehuoltoon liittyvät yleisimpiä asioita (jätehuoltoon liittyminen, asiakastietojen muuttaminen ja jätteenkeräysastian tyhjennysvälin pidentämisen haku) voit hoitaa Rosk'n Rollin sähköisessä asiointipalvelussa (https://web.rosknroll.fi/) tai ottamalla yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@rosknroll.fi).

Jätteenkeräysastian tyhjennysvälin pidentämistä voit hakea myös tulostettavalla lomakkeella jätelautakunnan jätehuoltokoordinaattorilta. Löydät palautusosoitteen ja sähköpostiosoitteet lisätietokysymyksiä varten lomakkeelta.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646