Jätehuollon neuvonta

Sipoon jätehuollosta vastaa Rosk 'n Roll -jätehuoltopalvelu. Yhtiö antaa opastusta jätehuoltoon liittymisestä sekä jätteiden keräyksestä ja vastaanottopaikoista. Neuvoja saat myös jätteiden lajittelusta ja kompostoinnista.

Neuvonta auttaa alueen asukkaita vähentämään ja kierrättämään jätteitä sekä löytämään oikeat jätehuollon palvelut.

Toimi näin

Jätehuoltoyhtiön verkkosivulta löydät ohjeita erilaisten jätteiden lajittelusta. Voit kysyä neuvoa myös Rosk 'n Rollin asiakaspalvelusta.

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978