Ilmoitus palo- tai onnettomuusvaarasta pelastusviranomaiselle

Jos havaitset tai muutoin saat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa olevan ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, sinun tulee ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Sipoossa ilmoitus tehdään Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Palovaaran voi esimerkiksi aiheuttaa se, että asuntoon on kertynyt huomattavan paljon jätteitä tai tavaraa, joiden vuoksi palo voi levitä poikkeuksellisen nopeasti. Palovaarasta voivat kertoa myös palojäljet asunnossa, kuten hiiltymät lattiassa tai tekstiileissä. Ilmoitus voi olla tarpeen tehdä myös, jos on tiedossa, että henkilö on jo ehtinyt aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille.

Toimi näin

Tee ilmoitus viipymättä.

Ilmoituksessa pitää käydä ilmi, mikä seikka asunnossa tai asukkaassa herättää huolen palo- tai onnettomuusvaarasta. Havainto voi liittyä esimerkiksi asunnon rakenteisiin, palovaroittimiin, lieteen, lämmitykseen, asunnon palojälkiin, asukkaan tupakointiin tai päihteidenkäyttöön.

Kiireellisissä tilanteissa soita suoraan hätänumeroon 112.

Tee ilmoitus Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla tai kiireellisessä hätätilanteessa tee ilmoitus yleiseen hätänumeroon 112.

Kenelle ja millä ehdoin

Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä. Ilmoituksen voi jättää myös nimettömänä.

Maksullisuuden tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Jos asunnossa tai kiinteistössä on palovaara tai muu onnettomuusriski, viranomaisilla sekä kunnan tai muun julkisyhteisön työntekijöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Muilla henkilöillä ei ole laissa määrättyä velvollisuutta, mutta ilmoituksen teko on suositeltavaa.

Pelastuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379