Eläinsuojelu

Voit ottaa yhteyttä eläinsuojeluviranomaisiin jos epäilet, että eläimiä kohdellaan tai hoidetaan puutteellisesti.

Tarkastus tehdään saman päivän aikana kiireellisissä tapauksissa, joissa eläimen henki on vaarassa tai epäily koskee poikkeuksellisen vakavaa eläinsuojelurikosepäilyä.

Itä-Uudenmaan alueella eläinsuojelutarkastuksia tekee pääasiassa valvontaeläinlääkäri, mutta päivystysaikaan myös praktikkoeläinlääkäri tai poliisi voi hoitaa kiireellisiä tapauksia.

Eläinsuojelutyön tavoitteena on varmistaa eläinten hyvä kohtelu ja valvoa eläintenpidon lainmukaisuutta.

Toimi näin

Jos herää epäilys, että eläintä ei hoideta eläinsuojelulain säännösten mukaisesti, tee eläinsuojeluilmoitus valvontaeläinlääkärille.

Ilmoituksen voit tehdä puhelimitse tai sähköpostitse. Nimettömiä ilmoituksia ei oteta vastaan. Ilmoittajan tietoja ei kerrota tarkastuskohteessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä kunnaneläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille. Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä. Eläinsuojelulaki säätää muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta.

Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunta sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi.

Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Eläinsuojelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247