Ympäristönsuojelulain mukainen lupapäätös – Rudus Oy

 

Kuulutuksen julkaisu päivä: 24.6.2021 Päätöksen tiedoksisaantipäivä: Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.7.2021. Päätösnumero: § 60 /16.6.2021, Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätös.

Hakija: Rudus Oy

Asia: Maavallin rakentamisen määräajan pidentäminen (Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan 4.3.2020 tekemään päätökseen §25), lounaisen ja kaakkoisen maavallin jälkihoitotoimenpiteiden loppuunsaattamiseksi kiinteistöillä 753-421-7-286 ja 753- 421-7-281. Päätöksen pääasiallinen sisältö: Lisäaikaa vallien jälkihoitotoimenpiteille myönnettiin 30.8.2021 asti.

Nähtävilläpito: Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 24.6.-2.8.2021 Sipoon kunnan verkkosivuilla. Päätös on nähtävillä ja luettavissa osoitteessa www.sipoo.fi -> demokratia -> esityslistat ja pöytäkirjat -> esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2021 alkaen -> Rakennus- ja ympäristövaliokunta -> pöytäkirja 16.6.2021 -> § 60 ja osoitteessa www.julkipano.fi.

Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) sen aukioloaikoina.

Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.8.2021. Lisätietoja antaa: Lisätietoja antaa 19.7.2021 lähtien vs. ympäristövalvontapäällikkö Anu Juvonen p. 050 5487596. Sähköposti: anu.juvonen@sipoo.fi

Päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 24.06.2021