Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakennus- ja parannushankkeista vastaa Katu- ja viheralueyksikkö. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi:

  • katujen asfaltointi ja kiveykset
  • katuverkoston saneeraus
  • uusien kaava-alueiden rakentaminen (ks. myös Kiinteistön omistajan vastuu)
  • siltojen korjaukset

Ajankohtaiset rakennushankkeet

https://www.sipoo.fi/kadut-ja-viheralueet/ajankohtaiset-rakennushankkeet/

Toimi näin

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Tausta ja lainsäädäntö