Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakennus- ja parannushankkeista vastaa Katu- ja viheralueyksikkö. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi:

  • katujen asfaltointi ja kiveykset
  • katuverkoston saneeraus
  • uusien kaava-alueiden rakentaminen (ks. myös Kiinteistön omistajan vastuu)
  • siltojen korjaukset

Ajankohtaiset rakennushankkeet

https://www.sipoo.fi/kadut-ja-viheralueet/ajankohtaiset-rakennushankkeet/

Toimi näin

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä kahden viikon ajan Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä (osoite: Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana sekä tällä internet-sivulla. Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tausta ja lainsäädäntö