Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa – NCC Industry Oy

 

Vaasan hallinto-oikeus

Diaarinumero 01365/19/5701

 

JULKINEN KUULUTUS

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

12.8.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 19.8.2021.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 12.8.2021 nro 21/0106/3, valitus ympäristölupa-asiassa, maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan myöntäminen kallion louhinnalle ja murskaukselle sekä ylijäämämaiden vastaanotolle. Askola, Pornainen, Sipoo

Luvan hakija

NCC Industry Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 12.8.2021 – 20.9.2021 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 20.9.2021.

Kuulutus ja päätös (pdf)

 

Viimeksi muokattu 12.08.2021