S26 Opintien asemakaavamuutos vireille

 

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2022–2024 kuuluvan Opintien asemakaavamuutoksen (S26) laatiminen käynnistyy.

Suunnittelualue on erotettu omaksi kokonaisuudekseen Söderkullan keskustan asemakaava-alueesta (S17C), jotta sitä voidaan viedä eteenpäin nopeammalla aikataululla. Kaavatyössä tutkitaan Opintien alueen asuinrakentamisen ja päiväkotitoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia, koulutoimintojen alueelta siirtymisen myötä. Alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista, sekä mahdollisuuksien mukaan liiketiloja kerrostalojen kivijalkaan. Alueen läpi kulkeva kävelyreitti ja viheryhteys säilytetään. Osana kaavatyötä varaudutaan Amiraalintien parantamiseen Uuden Porvoontien ja Tasbyntien välisellä osuudella. Opintien pohjoispuolisia kortteleita on otettu mukaan suunnittelualueeseen, jotta ne voidaan päivittää vastaamaan nykyistä tilannetta.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 23.12.2022 – 3.2.2023 Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi > Kaavoitus ja kehittäminen > Asemakaavoitus > Vireillä olevat asemakaavat > S26 Opintie.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 3.2.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat ovat tavattavissa tiistaina 10.1.2023 klo 15.00–18.00 välisenä aikana Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2).

Lisätietoja antavat kaavoittaja Pieta Kupiainen puh. 050 432 8644 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 23.12.2022

 

Viimeksi muokattu 21.12.2022