Katujen ja puistojen suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja kevyen liikenteen väylien rakennus- ja parannushankkeista vastaa Katu- ja viheralueyksikkö. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi:

  • katujen asfaltointi ja kiveykset
  • katuverkoston saneeraus
  • uusien kaava-alueiden rakentaminen (ks. myös Kiinteistön omistajan vastuu)
  • siltojen korjaukset

Nähtävillä olevat katusuunnitelmat

Katusuunnitelmaehdotus pidetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti julkisesti nähtävänä kahden viikon ajan Sipoon kunnan pääkirjaston infopisteessä (osoite: Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana sekä tällä internet-sivulla. Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Ajankohtaiset rakennushankkeet

Jokilaakso
Jokilaakso asemapiirustus (pdf)
Uudensillantien asemapiirustus (pdf)

Jokilaakson puisto- ja viheralueet
Jokilaakso_suunnitelmakartta (pdf)
Jokilaakso_leikkipuisto (pdf)
Jokilaakso_palstaviljleyalue (pdf)

Kartanonrinne, läntinen osa (kaava NG5)
Kartanonrinne_asemapiirustus (pdf)

Kylävuorenpenger, Kylävuorentien alue (kaava NG11)
Kylävuorenpenger_asemapiirustus (pdf)

Kalliomäen alue
Kalliomäki asemapiirustus (pdf)