N48B Laaksosuon asemakaava ja asemakaavan muutos, 2. vaihe

Asemakaava

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Sipoon Nikkilän keskuksen itäpuolella Laaksosuon alueella. Etäisyys Nikkilän keskustasta on alle kilometri. Alueen kokonaispinta-ala on noin 32 ha.

Suunnittelualue on lähes kokonaan yksityisessä omistuksessa. Asemakaavatyöllä on tarkoitus laajentaa Nikkilän taajamarakennetta itään ja varautua näin Nikkilän seudun kasvuun.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 1.2.–1.3.2024 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2).

Sipoon kunta järjesti asukasillan 7.2.2024 klo 15:00-18:00 Brander -salissa, Juhlatalolla, osoitteessa Vanha vesitorninmäki 1, 04130 Sipoo. Alueen suunnittelijat olivat tavattavissa non-stop -tilaisuuden ajan.

Kaavan valmisteluaineistoon voi edelleen tutustua myös kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 4.3.2024 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 1.2.2024 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Kaavaselostuksen liitteet (pdf)
Havainnekuva (pdf)

Aloitusvaihe

Kaava kuulutettiin vireille 5.10.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli maankäyttö- ja rakennuslain 62 § ja -asetuksen 30 § mukaisesti nähtävillä 5.10.–3.11.2023 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 3.11.2023 mennessä.

Kuulutus 5.10.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Viimeksi muokattu 12.03.2024