Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteislupahakemuksen vireilläolo – Sipoon Humus Oy

Hakemuksen kuuluttaminen on keskeytetty, lisätieto 10.6.2021 (pdf)

Hakija  Sipoon Humus Oy

Paikka  Sipoon kunta, Nikkilän kylä, kiinteistöt 753-423-6-175, 753-423-6-176  ja 753-423-6-177, osoitteessa Öljytie 588/618. Alue sijaitsee Sipoon Mömossen jäteasemaa vastapäätä ja Sipoon Moottorikerhon moottoriurheiluradan vieressä.

Toiminta  Sipoon Humus Oy on 21.12.2017 laittanut vireille Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslain (555/1981) mukaisen maa-aineslupahakemuksen. Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus ratkaistaan yhdellä päätöksellä ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamassa yhteiskäsittelyssä. Lupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lupaa haetaan 12 vuodeksi.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 1 190 000 m3ktr kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 26 hehtaaria ja louhinta-alueen pinta-ala 18,5 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan kallionlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen. Vuodessa louhittavan kiviaineksen määrä on keskimäärin 100 000 krtm3, enintään 190 000 krtm3.

Tästä voit lukea kuulutuksen (pdf)

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 12.5.2021 – 18.6.2021 ajan Sipoon kunnan ja Porvoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen Sipoon kunnan ja Porvoon osalta seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Julkiset hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 12.5-18.6.2021 osoitteessa www.julkipano.fi. Ilmoitusasiakirjoja voi lukea myös SipooInfossa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) sen aukioloaikoina.

 

Viimeksi muokattu 10.06.2021