Julkinen kuulutus – Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa, Rudus Oy

 

Vaasan hallinto-oikeus
Diaarinumero 00465/19/5701, 00492/19/5701, 00502/19/5701, 00506/19/5701, 00512/19/5701 ja 00521/19/5701

Julkinen kuulutus 
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla
9.5.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 16.5.2022 (7 pv).

Asia
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.5.2022 nro 22/0023/1, valitus ympäristölupa-asiassa /
Bastukärrin maa-aineslupa, kallion louhinnan, louheen murskauksen, maankaatopaikan ja
betonijätteen käsittelyn ympäristölupa sekä toiminnan aloittamislupa, Sipoo

Luvan hakija
Rudus Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 9.5. – 15.6.2022 Vaasan hallinto-oikeuden
verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallintooikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta
osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 15.6.2022.

Julkinen kuulutus (pdf)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

 

Viimeksi muokattu 09.05.2022