Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Muovitehtaiden ympäristölupien muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
122/2024
Dnro
ESAVI/37269/2023
Hakija
Borealis Polymers Oy

Asia
Muovitehtaiden ympäristölupien muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 5.6.-12.7.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

 

Viimeksi muokattu 05.06.2024