Ilmoitus kuulutuksesta: Kuulutus Sipoon Hangelbyn ja Kallbäckin pohjavesialueiden poistamisesta

Uudenmaan ELY-keskuksessa on vireillä Sipoon kunnan Hangelbyn ja Kallbäckin pohjavesialueiden poistaminen kartoituksesta ja luokituksesta. Uudenmaan ELY-keskus on saanut Sipoon Vedeltä esitykset Hangelbyn (1.6.2022) ja Kallbäckin (22.6.2022) pohjavesialueiden poistamisesta.
Hangelbyn ja Kallbäckin pohjavesialueista on Tihku Oy laatinut selvityksen pohjavesialueen olosuhteista.
Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueesta Sipoon Vesi ja Keski-Uudenmaan Vesi ovat todenneet, että pohjavesialue ei vedenlaadun vuoksi sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.
Kallbäckin 2-luokan pohjavesialueesta Sipoon Vesi ja Keski-Uudenmaan Vesi ovat todenneet, että saatava vesimäärä on pieni ja pohjaveden laatu on heikko. Vesilaitoksilla ei ole intressejä pohjavesialueen hyödyntämiseksi.
Tutkimusten perusteella Uudenmaan ELY-keskus on päätynyt poistamamaan Hangelbyn ja Kallbäckin pohjavesialueet kartoituksesta ja luokituksesta.

Kuulutus (pdf) 

Sipoon Vesi Hakemus (pdf)

Sipoon kunta: Lausunto Hangelbyn pohjavesialueesta (PDF)

Sipoon kunta: Lausunto Kallbäckin pohjavesialueesta (pdf)

Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueen perustiedot ja pohjavesiolosuhteet (pdf)

Selvitys Sipoon Kallbäckin pohjavesialueen olosuhteista (pdf)

 

Viimeksi muokattu 05.09.2022