BA4 Bastukärr 2 asemakaavamuutoksen ehdotus nähtäville

Kunnanhallitus päätti 2.5.2022 asettaa Bastukärr 2 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville. Alueen korttelikoot ja liikenneratkaisut ovat nykyisessä asemakaavassa osittain vanhentuneet.

Kaavamuutos on lähinnä tekninen, ja sen tavoitteena on kaavan toteutettavuuden helpottaminen. Alueen kokonaisrakennusoikeus ei kasva. Kortteleita ja tontteja yhdistämällä sekä ET-aluetta siirtämällä on tarkoitus parantaa edellytyksiä alueen rakennettavuudessa.
Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 12.5.2022–13.6.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikoina.

Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti maanantaihin 13.6.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957 sekä kaavoittaja Niina Tiittanen puh. 040 541 7596, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kunnanhallitus
Sipoo 12.5.2022

 

Viimeksi muokattu 09.05.2022