Ba 4 Bastukärr asemakaavamuutos 2

Asemakaavan muutos

Noin 127 ha asemakaavan muutosalue sijaitsee Sipoon Martinkylässä, Keravan rajan tuntumassa Bastukärrin työpaikka-alueella. Kaavamuutos koskee kortteleita 700 ja 706 sekä ET aluetta korttelissa 704. Kaavamuutos on tekninen ja tavoitteena on parantaa kortteleiden toimivuutta niitä yhdistelemällä.
Rakentamista ei lisätä ja korttelien toiminnot säilyvät ennallaan.

Yhteyshenkilöt

kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen, puh. 050 409 3957
kaavoittaja Niina Tiittanen, puh 040 541 7596

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 12.5.2022–13.6.2022 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikoina. Kaavaehdotukseen voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/ba4.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti maanantaihin 13.6.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 12.5.2022 (pdf)

Kaavakartta ehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2-3. Kaavakartta, merkinnät ja -määräykset
4. Asemakaavan seurantalomake
5. Havainnekuva
6. Liikenteen toimivuustarkastelu

BA4 Hulevesisuunnitelma 

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.6.2021 – 2.8.2021 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) tämän aukioloaikoina sekä koko suunnitteluajan täällä kaavan verkkosivuilla.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 2.8.2021 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Vireillekuulutus 17.6.2021 (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)