S19C Joensuun venesatama

Asemakaava

Asemakaava mahdollistaa matkailu- ja veneilyelinkeinon harjoittamista tukevien rakennusten ja rakennelmien toteuttamisen Joensuun yksityisen venesataman alueelle.

Asemakaavalla muodostuu palvelu- ja majoitusrakennusten sekä matkailua palvelevien rakennusten korttelialueet (kortteli 700), venevalkama-, retkeily- ja ulkoilualuetta, suojaviheraluetta sekä yleistä katualuetta.

Voimaantulo

Kaava tuli voimaan 24.10.2013.

 

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 9.9.2013 § 88 hyväksynyt asemakaavan.
Kuulutus hyväksymisestä 19.9.2013 (pdf)

Asemakaava (pdf)

Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf)

Rakennustapaohje (pdf)

Selvitykset

Selvitykset pdf-tiedostoina:

Luontoselvitys
Arkeologinen maastoinventointi
Liikenteen toimivuustarkastelu

Maisemaselvitys
– Raportti
– Maisemarakenne, kartta
– Arvokas kulttuuriympäristö, kartta
– Maankäytön suositukset, kartta

Pohjatutkimus
– Raportti
– Tutkimuskartta

Tieliikenteen meluselvitys