NG 10 Kartanonrinteen EN-tontin asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa energiahuollon alueeksi (EN) osoitetun alueen käyttötarkoitus asumiselle. EN-alue varattiin Kartanonrinteen asemakaavatyön aikana suunnitteilla ollutta alueellista maalämpöjärjestelmää varten. Alueellinen lämmitys ei kuitenkaan toteutunut, joten aluetta ei tarvita energiahuollon käyttöön.

Alueelle on tarkoitus sijoittaa 2 – 3 pientalotonttia, joiden tonttitehokkuus ja kerrosluku ovat samat kuin ympäröivällä asuinalueella.

Voimaantulo

Kuulutus lainvoimasta (pdf) 3.12.2015

Lainvoimainen asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)

Rakentamistapaohje (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 22.9.2015 päätöksellään 175. §
Asemakaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja oli nähtävänä 30.9.2015 alkaen Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kuulutus 1.10.2015 (pdf)