Asemakaava

Nevas Gård asemakaavahanke pohjautuu kunnan ja maanomistajien aloitteeseen. Kaavan tavoitteena on mah­dollistaa uuden korkeatasoisen matkailupalvelujen alueko­konaisuuden rakentaminen kylpylähotelleineen ja vapaa-ajan palveluineen sekä osoittaa aluevarauksia lomaraken­tamiselle ja nykyisten golf-toimintojen laajentamiselle ja kehittämiselle.

Kunnan tavoitteena on edistää alueen elinkeinotoimintaa sekä muodostaa alueelle laadukasta ja hyvää ympäristöä.

Lainvoima

Asemakaava kuulutettiin voimaan 18.8.2016.

NE1_Kuulutus 18.8.2016 (pdf)

Hyväksyminen

Sipoon valtuusto on 16.5.2016 päätöksellään § 94 hyväksynyt NE 1 Nevas Gårdin asemakaavan. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 24.5.2016 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

NE1_Kuulutus hyväksymisestä 9.6.2016 (pdf)

NE1 Kunnanvaltuuston pöytäkirja § 94 16.5.2016 (pdf)

Hyväksytty asemakaava pdf-tiedostoina:

NE 1 Asemakaavakartta ja määräykset

NE 1 Selostus

NE 1 Selostuksen liitteet